فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، شماره 03 ، پاييز ۱۳۷۶

فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، شماره 03 ، پاييز ۱۳۷۶

در اين شماره مي خوانيم :

 

● مقالات

تئوري توطئه يا فرايندهاي پنهان سياسي ؟ / محمدجواد غلامرضا کاشي

جنگ جهاني اول، آلمانها و رخنه در ساختار اجتماعي – سياسي ايران / عليرضا ملائي

املاک خالصه و سياست فروش آن در دوره ناصري / مظفر شاهدي

تبيين تاريخ ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي / کريستوفر لويد ، ترجمه حسينعلي نوذري

 

● اسناد

سراب يک ژنرال، بازشناسي نقش ارتشبد طوفانيان در حاکميت پهلوي دوم / صفاءالدين تبرائيان

اسناد تصويري : طهران قديم / واحد اسناد تصويري

 

● گفت و گو و خاطرات

مصطفي فاتح، حزب توده، دولت مصدق و خاندان پهلوي؛ گفت و گو با شاپور والي پور، عضو سابق حزب توده / گفت وگو از مرتضي رسولي پور

 

● کتاب و کتابشناسي

«توطئه يابي» يا « توطئه پنداري» ، « افراطيون» و « انجمنها» به روايت آدميت / دکتر احمد سيف

کيانوري و ساده انگاري در تحليل تاريخ / حسين آباديان

انقلاب اسلامي به روايت هاشمي / ح. ا. ناييني

تازه هاي کتاب / حبيب الله اسماعيلي

کتابشناسي تاريخ معاصر ايران ، بهار و تابستان 1376 / زهرا ميرزاخاني

 

● نقد و نظر خوانندگان

در حاشيه گفت و گو با حسين مکي / دکتر آرين نوذري

آيا سفرنامه مارکوپولو واقعا جعلي است ؟/ محسن جعفري مذهب

 

● گزارش

واحد اطلاع رساني رايانه اي موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

يک دهه قاجارشناسي در سرزمين آفتاب / کوندو نوبوآکي ، ترجمه محمد عوادزاده

ميزگرد « ايران و گرجستان، تاثيرات متقابل تاريخي و فرهنگي» / ا. حقيقت جو

موسسه بين المللي تاريخ اجتماعي ( آمستردام ) / ص . کاظميني

 

● اخبار

ديدگاه شرقي ؛ « تحقيقات تاريخي ژاپن درباره ايران/ بزرگداشت آيت الله حاج سيدرضا فيروزآبادي / خريد و فروش زمين در تهران عصر ناصري / اسناد کتابخانه کنگره آمريکا در شبکه اينترنت / بازگشت اسناد اعدام آخرين تزار به روسيه/ توقف ساخت فيلمي در مورد زندگي جان اف کندي به دليل جعل مدارک