اندیشه تحریم و خودباوری - چاپ دوم

اندیشه تحریم و خودباوری - چاپ دوم

اندیشه تحریم و خودباوری( تحلیل متون و اسناد تاریخی اقتصاد مقاومتی در تحولات سیاسی ایران) 


نویسنده: دکتر موسی نجفی

چاپ دوم: 1393

قیمت : 12000تومان

صفحات:268
 


">✅ این کتاب پژوهشی در اندیشه تحریم، مبانی و سیر تکوین آن است و رویارویی اندیشه مذکور را با ارکان سلطنت قاجار، جمهوری‏خواهی در ایران، مشروطیت، تقابل ملت با دولت، اقتصاد ملی و جهانی، فرهنگ سیاسی مردم و...نشان می‌‏دهد.

ارائه اسناد در فصل سوم کتاب بهترین گواه در چگونگی بوقوع پیوستن اندیشه تحریم است.

ارائه متون اصلی فتاوی میرزای شیرازی در سال‏های قبل از رژی، کنیسه شدن مساجد، تحریم معامله با بانک استقراضی روسیه، تحریم بازار اجناس اروپایی در ایران و... از شگفتی‏‌های کتاب موجود است.

حتی این کتاب به معرفی اندیشه تحریم در رسائل و کتب متاثر شده از موضوع فوق اشاره دارد.

مطالب این کتاب ‏‏بیشتر از هر آینه ذهن خواننده را در موضوع یاد شده روشن می‏‌کند.

معرفی حامیان و پایه‌‏گذاران پیوند اندیشه تحریم با خودکفایی و موازنه منفی و رابطه این اندیشه با خودکفایی، اعلامیه‏‌های تاریخی علماء در تائید استقلال اقتصادی و ... نکات بسیار ظریفی است که نویسنده با هوشیاری هر چه تمامتر آن را قلمی کرده.

در خلال پرداختن به مطالب فوق، نویسنده به نقد زمانی قیام تحریم دخانیه، فتنه‌‏های فرنگستان قبل از تحریم، محتوای روزنامه اختر در زمان نهضت مذکور و داستانی از این قبیل می‏‌پردازد.

فصل آخر کتاب به مصاحبه‏‌هایی در خصوص قیام تنباکو اختصاص دارد‏.

این کتاب 268 صفحه‏ ای با چاپ دوم، در سال 93، توسط موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران منتشر شد.