رقم های آقامحمدخان قاجار

رقم های آقامحمدخان قاجار

رقم های آقامحمدخان قاجار 


نویسنده: رضا فراستی 

چاپ اول: 1396 

قیمت: 10.000 تومان 

صفحات : 174 
از دوره حکمرانی آقا محمدخان قاجار هنوز اسناد فراوانی در دسترس نیست تا بتوان در تحقیقات تاریخی از آنها استفاده نمود. از این‌رو برخی از اطلاعات تاریخی نزد پژوهشگران این رشته مکتوم مانده است. در طی 26 سال تلاش، پیگیری و دغدغه ذهنی، به حول‌وقوه الهی و الطاف تعدادی از فرهنگ‌دوستان مقدار 46 سند پراکنده و بعضاً ناشناخته، منتشرشده یا نشده گردآوری و در این کتاب در دسترس علاقمندان قرار داده شد.