تاریخ تحولات سیاسی ایران - چاپ چهاردهم

تاریخ تحولات سیاسی ایران - چاپ چهاردهم

تاریخ تحولات سیاسی ایران : بررسي مولفه‌هاي دين، حاكميت، مدنيت و تكوين دولت-ملت در گستره هويت - چاپ چهاردهم 


نویسنده: دکترموسی نجفی، دکتر موسی حقانی  

چاپ چهاردهم: 1397 

قیمت: 60000 تومان 

صفحات: 737 
کتاب حاضر حاصل تلاش و تحقیقی چندین ساله است که با توجه به رفرنس های معتبر و مستند، محتوا و نوع ارائه مطلب، خیلی زود مورد توجه علاقه مندان ، دانش پژوهان و محققان به شناخت تاریخ ایران قرار گرفت و طی سالهای اخیر بطور مکرر به تجدید چاپ رسید.
کتاب حاضر در برگیرنده ی مباحثی در زمیه تحولات سیاسی ایران طی پانزده قرن دوران اسلامی می باشد ودر اولویت اول پرداخت  تحلیلی-تاریخی  به "مولفه های دین، تجدد و مدنیت  در تاسیس دولت-ملت  در گستره هویت ملی ایران" مد نظر مولفان می باشد.
در این اثر به ایران قبل از اسلام اشاراتی بسیار مختصر شده است ( کمتر از 5 درصد حجم کتاب) اما تاکید و نگاه اصلی به "ایران اسلامی-شیعی" ، یعنی تحولات پنج قرن اخیر از عصر صفویه تا عهد انقلاب اسلامی معطوف می باشد.
مباحث کتاب بر اساس تاریخ تحولات سیاسی و بر محور "سنوات تاریخی" و وقایعی که به نظر می رسید ، نقطه عطف اساسی بوده و به عنوان کلیدی برای یک برهه زمانی تلقی می شده ، تقسیم و فصل بندی شده است . در این فصول بیشتر از حوزه "تاریخ نقلی" به سطح "تاریخ تحلیلی" منتقل گشته و در این قالب با نوعی مباحث اندیشه سیاسی و اجتماعی امتزاج یافته است.
در این اثر سعی شده است موضوعاتی کلیدی و اساسی و بنیادین مثل "هویت ملی" ، "مبانی ملیت ایرانیان" ، "سیر دولت –ملت در ایران" ، استعمار غرب ، نظام های حکومتی و ماهیت آنها ، اصلاحگران و اندیشه هایشان ، غرب جدید و  رویکردهای متفاوت دربرابرنوگرایی ، رویارویی ایران سنتی با مدرنیزاسیون ،  نهضت ها و جنبش های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اعتلا و انحطاط ها، بزرگترین حوادث و جریانات وابسته یا استعماری ، پیوندهای عوام با علما و نخبگان مذهبی و غیرمذهبی  و . . .  در لابه لای سطور تاریخ جست و جو شود.

اصول فکری و شالوده ی اصلی کتاب به شرح ذیل می باشد:
- اسناد و مدارک معتبر تاریخی شالوده اصلی ترکیب فصول و مطالب علمی را تشکیل می دهد و کتاب سعی و اهتمام اصلی خود را بر آن داشته تا همه موضوعات و مطالب ارائه شده (بویژه تحلیل های تاریخی)  در قلمرو تاریخ و اسناد و مدارک متقن تاریخی واقع شود . 
- رعایت انصاف و اعتدال  و ارائه درست و صریح تاریخ بدور از یکجانبه گرائی  ، انحصار طلبی و مطلق گرائی موجود در تحلیل های تاریخی "شرق شناسان"
- حساسیت به مساله "خیانت و خدمت " و خنثی نبودن این مجلد  در اهتمام به معرفی جریان ها و شخصیت های تاثیر گذار در پیشرفت یا تنزل ایران زمین - در طول تاریخ 5 قرن گذشته-. در واقع مسائلی نظیر خدمت و خیانت ، خودباوری، هویت  در برابر بی شخصیتی و بحران هویت ، پافشاری بر ارزشهای ملی و دینی نسبت به بی وطنی و ... در این اثر جزء لاینفک  تمامی فصول و مطالب کتاب بوده است.