فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، شماره 21 و 22

وضعیت: ناموجود
فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، شماره 21 و 22

در اين شماره مي‏خوانيم:

 

● مقالات

روابط و مناسبات آيت‏الله حاج شيخ حسين لنكراني و امام خميني 1323-1368ش (قسمت اول) / علي ابوالحسني (منذر)    

جنگ كريمه، بريتانيا و ديپلماسي « فريبكاري هدفمند»  / عبدالله شهبازي 

اميركبير از ديدگاه ژنرال فريه / عطا آيتي

ميراثهاي فراموش شده در ادبيات و تاريخ معاصر ايران و معرفي يك شاهكار / مرتضي رسولي‏پور

به ياد يكي از دانشهاي فراموش شدة ايراني حساب سياق / مهدي صدري  

دريچه‏اي تازه به ناگفته‏ها در معرفي كتاب بلشويكها / علي‏اكبر خدري‏زاده 

مضامين عمده در فلسفه تاريخ /  حسينعلي نوذري

رجال پهلوي  /  فاطمه معزي          

خاندانهاي حكومتگر ايران / دكتر باقر عاقلي          

مصاحبه با محمد عبدالله گرجي  / مرتضي رسولي‏پور

      

●  اسناد

آشنايي با فرمانهاي دورة پهلوي /  رضا فراستي

انتخابات دورة چهاردهم مجلس شوراي ملي / فرزانه علي‏بابايي خامنه   

محرم از نگاه تاريخ و تصوير  /  موسي حقاني

رود هيرمند و اختلاف حقابه /  عباس سالور

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×