دیده بان، بیدار - چاپ چهارم

وضعیت: ناموجود
دیده بان، بیدار - چاپ چهارم

شناخت نامه تحلیلی - تاریخی شیخ فضل الله نوری - جلد 5 - دیده بان، بیدار - چاپ چهارم 


نویسنده: علی ابوالحسنی (منذر) 

چاپ چهارم: 1391

قیمت: 7000 تومان 

صفحات: 235 
آشنایی با  شناخت نامه 7 جلدی شیخ فضل الله نوری و جایگاه تاثیرگذار و تاریخی ایشان :


مشروطیت از حیث تاثیر عمیق و ماندگار آن در سیاست و فرهنگ این سرزمین ، نقطه ی عطفی در تاریخ کشورمان به شمار میرود و کاوش پیرامون ریشه ها  و پیامدهای آن، درجهت شناخت و بهبود وضعیت کنونی ضروری بنظر می رسد. بررسی مشروطیت بدون پرداختن به مواضع فکری وسیاسی حاج شیخ فضل الله نوری ممکن نیست.  شیخ، در مراحل گوناگون تاریخ مشروطیت دخیل و موثز بوده و اگر مشروطیت را در تاریخ کشورمان بستر بروز نخستین نزاع جدی و بنیادین میان دین و مدرنیزم به شمار آوریم ، شیخ در آن هنگامه ، پرچمدار دفاع از دین محسوب می شده و هزینه ی سنگینی چون اعدام در ملاء عام  را در این راستا به جان می خرد. در بررسی حوادث مشروطه باید حتی الامکان به اسناد دست اول تاریخی و مستندات قابل اعتنا رجوع کرد اما متاسفانه  باید گفت که تاریخ مشروطیت غالبا نه از منظری بیطرفانه و واقع بینانه بلکه جهت دار و یکسویه نوشته شده و تحریفات فراوان در آنها به روندی معمول تبدیل شده است .، آنچه در باب کتمان و تحریف حقایق گفتیم بیش از همه درباره ی شیخ فضل الله نوری صادق است ،  چندانکه با بررسی نقادانه اظهارات غالب مورخین مشروطه درباره ی وی ، می توان دامنه ی وسیع تحریف حقیقت را در تواریخ مشروطیت دریافت  و از آشنایی با این فاجعه چراغی برای بازنگری و بازنگاری مشروطیت بر افروخت  و به واقعیات این دوران سرنوشت ساز نزدیکتر شد .......
معطوف به دغدغه ی مطرح شده وخلاء موجود، مولف گرامی این مجموعه 8 جلدی همت گمارده و سلسله مباحث تحلیلی – تاریخی  زیر را پیرامون مشروطیت و حاج شیخ فضل الله نوری به رشته ی نگارش در آورده است:
1-آخرین آواز قو( بازکاوی شخصیت و عملکرد شیخ فضل الله نوری براساس  آخرین برگ زندگی او و فرجام مشروطه خواهی
2- شیخ فضل الله نوری و مکتب تاریخ نگاری مشروطه
3-اندیشه سبز ، زندگی سرخ ( زمان و زندگی شیخ فضل الله نوری)
4-خانه بر دامنه آتشفشان !(شهادتنامه شیخ فضل الله نوری)
5- دیده بان،بیدار ( دیدگاه و مواضع سیاسی-اجتماعی شیخ فضل الله نوری)
6-کارنامه شیخ فضل الله نوری (پرسشهاو پاسخ ها)
7-کالبد شکافی چند شایعه درباره شیخ فضل الله نوری

 درباره ی مجلد پیش رو:

این مجلد تحت عنوان " دیده بان،بیدار ( دیدگاه و مواضع سیاسی-اجتماعی شیخ فضل الله نوری)" به چاپ رسیده است و شاید مهم ترین مجلد از این مجموعه ی هفت جلدی باشد . رساله حاضر در غالب سه بخش به ارائه مهم ترین و بنیادی ترین نظریات سیاسی – اجتماعی و دینی شیخ خواهد پرداخت:

بخش 1- نگاهی به مقام بارز علمی شیخ فضل الله نوری ( اظهارات صاحب نظران مخالف و موافق وی،  بررسی وجاهت بالای علمی - معنوی شاگردان برجسته ی شیخ  و ارائه مطالبی  در باب جامعیت علمی شیخ در این بخش ارائه شده است)  
بخش 2- زمان آگاهی شیخ (  نظریات شیخ  به مسائلی  چون استقلال ، عدالت ، حکومت قانون و حاکمیت اسلام در بخش زمان آگاهی آمده است  )
بخش 3- تبیین  دیدگاهها  و نظریات شیخ فضل الله  درباره مقولاتی چون آزادی ، مساوات و مجلس شوراء و رای اکثریت در این بخش ارائه شده است:
 آزادی ( آزادیهایی به معنی رهایی از ستم و اختناق سیاسی و به معنی حق انتقاد سازنده آری و به معنی تخریب دین و بی بند و باری خیر)
مساوات(  به معنی تساوی شاه و گدا در برابر حکم عدالت و قانونآری و به معنی تساوی مسلمین و کفار در احکام جزایی و ... خیر)
مجلس شوراء و رای اکثریت (  قانونگذاری شان ویژه خداوند است / ولایت فقیه ، حکومت دانش و پارسایی/  نظام اسلامی ، نظامی شایسته سالار / جایگاه مردم در نظام اسلامی/ و مباحث متعدد دیگری در باب مبانی فکری-اعتقادی و مبانی سیاسی- اجتماعی مجلس شوراء و رای اکثریت  در جامعه اسلامی / و  ...)
در تمامی بخش های کتاب سعی شده مفهوم دقیق واژه های به کار رفته در فرهنگ سیاسی شیخ ( نظیر عدالتخانه، دارلشورای کبرای اسلامی و مشروطه مشروعه) و نیز معانی خاصی را که او از واژه هایی نظیر آزادی و مساوات یا مشروطه در نظر داشت معلوم سازند.
قابل ذکر است که مولف محترم جناب حجه الاسلام علی ابوالحسنی(منذر) در نگارش 215 صفحه ای اثر پیش رو مخاطب را به بیش از 220 رفرنس معتبر ارجاع می دهد که جراید و نشریات ادواری دوره ی مورد بحث ،  کتب ، مقالات  و اسناد مورد وثوق تاریخی را شامل می شود ، کتاب حاضر بی شک از حیث مستند بودن و مستدل بودن جزء آثار کم نظیر در حوزه ی تاریخ تحلیلی می باشد.

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×