کارنامه شیخ فضل الله نوری - چاپ چهارم

وضعیت: ناموجود
کارنامه شیخ فضل الله نوری - چاپ چهارم

شناخت نامه تحلیلی - تاریخی شیخ فضل الله نوری - جلد 6 - کارنامه شیخ فضل الله نوری - چاپ چهارم 

 
نویسنده: علی ابوالحسنی (منذر)  

چاپ چهارم: 1391  

صفحات: 200 


آشنایی با  شناخت نامه 7 جلدی شیخ فضل الله نوری و جایگاه تاثیرگذار و تاریخی ایشان:

مشروطیت از حیث تاثیر عمیق و ماندگار آن در سیاست و فرهنگ این سرزمین ، نقطه ی عطفی در تاریخ کشورمان به شمار میرود و کاوش پیرامون ریشه ها  و پیامدهای آن، درجهت شناخت و بهبود وضعیت کنونی ضروری بنظر می رسد. بررسی مشروطیت بدون پرداختن به مواضع فکری وسیاسی حاج شیخ فضل الله نوری ممکن نیست.  شیخ، در مراحل گوناگون تاریخ مشروطیت دخیل و موثز بوده و اگر مشروطیت را در تاریخ کشورمان بستر بروز نخستین نزاع جدی و بنیادین میان دین و مدرنیزم به شمار آوریم ، شیخ در آن هنگامه ، پرچمدار دفاع از دین محسوب می شده و هزینه ی سنگینی چون اعدام در ملاء عام  را در این راستا به جان می خرد. در بررسی حوادث مشروطه باید حتی الامکان به اسناد دست اول تاریخی و مستندات قابل اعتنا رجوع کرد اما متاسفانه  باید گفت که تاریخ مشروطیت غالبا نه از منظری بیطرفانه و واقع بینانه بلکه جهت دار و یکسویه نوشته شده و تحریفات فراوان در آنها به روندی معمول تبدیل شده است .، آنچه در باب کتمان و تحریف حقایق گفتیم بیش از همه درباره ی شیخ فضل الله نوری صادق است ،  چندانکه با بررسی نقادانه اظهارات غالب مورخین مشروطه درباره ی وی ، می توان دامنه ی وسیع تحریف حقیقت را در تواریخ مشروطیت دریافت  و از آشنایی با این فاجعه چراغی برای بازنگری و بازنگاری مشروطیت بر افروخت  و به واقعیات این دوران سرنوشت ساز نزدیکتر شد .......
معطوف به دغدغه ی مطرح شده وخلاء موجود، مولف گرامی این مجموعه 8 جلدی همت گمارده و سلسله مباحث تحلیلی – تاریخی  زیر را پیرامون مشروطیت و حاج شیخ فضل الله نوری به رشته ی نگارش در آورده است:
1-آخرین آواز قو( بازکاوی شخصیت و عملکرد شیخ فضل الله نوری براساس  آخرین برگ زندگی او و فرجام مشروطه خواهی
2- شیخ فضل الله نوری و مکتب تاریخ نگاری مشروطه
3-اندیشه سبز ، زندگی سرخ ( زمان و زندگی شیخ فضل الله نوری)
4-خانه بر دامنه آتشفشان !(شهادتنامه شیخ فضل الله نوری)
5- دیده بان،بیدار ( دیدگاه و مواضع سیاسی-اجتماعی شیخ فضل الله نوری)
6-کارنامه شیخ فضل الله نوری (پرسشهاو پاسخ ها)
7-کالبد شکافی چند شایعه درباره شیخ فضل الله نوری

درباره ی مجلد پیش رو:

اثر پیش رو تحت عنوان"کارنامه ی شیخ فضل الله نوری" قصد دارد ابتدا به طرح پرسش بپردازد و سپس بر اساس مشاهدات و مستندات تاریخی به پاسخ متناسب با آن اقدام کند ، زندگی و کارنامه شیخ با سوالات متعددی همراه است اما اثر حاضر بطور مشخص به مهمترین سوال  و مناقشه ی موجود در کارنامه سیاسی شیخ فضل الله اشاره دارد و آن چیزی نیست جزاینکه : شیخ که خود نخست از پیشگامان و رهبران مشروطه بود، پس چرا و چگونه بعدا با وجود حمایت از عدالتخانه به مشروطه پشت کرد و با آن در مخالفت و ستیز درآمد؟
بدیهی است که پاسخ دقیق به سوال فوق  پیش از هرچیز در گرو آشنایی با "عدالتخانه" ، "مشروطه ی مطلقه " و "مشروطه مشروعه" است، در این رساله بیش تر چرایی مخالفت شیخ با مشروطه غیر مشروعه مطح است تا چگونگی آن ، و طبعا برای پاسخ به این چراها باید وارد حوزه ی ایدئولوژی و اندیشه شد و بطور قطع باید نگاه شیخ به تفاوتهای بنیادین در مشروطه مشروعه و غیر مشروعه به دقتو مستند مورد بحث قرار گیرد. اثر حاضر در راستای بررسی مسائل مذکور تنظیم یافته و مباحث زیر بخشی از اهم موضوعات ارائه شده در کتاب است:
اشاره به یکپارچه نبودن جریان مشروطه ودیدگاه شیخ / اشاره به تفوتهای بنیادین میان فلسفه سیاسی –اجتماعی عدالتخانه و فلسفه و هدف غایی مشروطه غیر مشروعه / نقاط مشترک و افتراق شیخ  و اسلام با جریان غالب مشروطه خواهی در نگاه به عدالتخانه/ مراحل مبارزه شیخ با مشروطه سکولار که شامل طرح شعار " مشروطه مشروعه" ، تحریم مشروطه و احیای عدالتخانه می شود / ایرادات سیاسی شیخ به مشروطه مطلقه غیر مشروعه / پاسخ به چرایی حمایت شیخ از محمد علی شاه و ارائه مستنداتی تاریخی از آرمانهای ضد استعماری وی / اشاره به جایگاه والای شیخ در بین رجال ، علماء و مردم  و نقش موثر شیخ در عزل حکام جور / و ...
قابل ذکر است که مولف محترم جناب حجه الاسلام علی ابوالحسنی(منذر) در نگارش 176 صفحه ای اثر پیش رو مخاطب را به بیش از 260 رفرنس معتبر ارجاع می دهد که جراید و نشریات ادواری دوره ی مورد بحث ،  کتب ، مقالات  و اسناد مورد وثوق تاریخی را شامل می شود ، کتاب حاضر بی شک از حیث مستند بودن و مستدل بودن جزء آثار کم نظیر در حوزه ی تاریخ تحلیلی می باشد.

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×