شیخ فضل الله نوری و مکتب تاریخ نگاری مشروطه - چاپ چهارم

وضعیت: ناموجود
شیخ فضل الله نوری و مکتب تاریخ نگاری مشروطه - چاپ چهارم

شناخت نامه تحلیلی - تاریخی شیخ فضل الله نوری - جلد 2 - شیخ فضل الله نوری و مکتب تاریخ نگاری مشروطه - چاپ چهارم 

 
نویسنده: علی ابوالحسنی (منذر) 

چاپ چهارم: 1391 


صفحات: 338 

آشنایی با  شناخت نامه 7 جلدی شیخ فضل الله نوری و جایگاه تاثیرگذار و تاریخی ایشان:


مشروطیت از حیث تاثیر عمیق و ماندگار آن در سیاست و فرهنگ این سرزمین ، نقطه ی عطفی در تاریخ کشورمان به شمار میرود و کاوش پیرامون ریشه ها  و پیامدهای آن، درجهت شناخت و بهبود وضعیت کنونی ضروری بنظر می رسد. بررسی مشروطیت بدون پرداختن به مواضع فکری وسیاسی حاج شیخ فضل الله نوری ممکن نیست.  شیخ، در مراحل گوناگون تاریخ مشروطیت دخیل و موثز بوده و اگر مشروطیت را در تاریخ کشورمان بستر بروز نخستین نزاع جدی و بنیادین میان دین و مدرنیزم به شمار آوریم ، شیخ در آن هنگامه ، پرچمدار دفاع از دین محسوب می شده و هزینه ی سنگینی چون اعدام در ملاء عام  را در این راستا به جان می خرد. در بررسی حوادث مشروطه باید حتی الامکان به اسناد دست اول تاریخی و مستندات قابل اعتنا رجوع کرد اما متاسفانه  باید گفت که تاریخ مشروطیت غالبا نه از منظری بیطرفانه و واقع بینانه بلکه جهت دار و یکسویه نوشته شده و تحریفات فراوان در آنها به روندی معمول تبدیل شده است .، آنچه در باب کتمان و تحریف حقایق گفتیم بیش از همه درباره ی شیخ فضل الله نوری صادق است ،  چندانکه با بررسی نقادانه اظهارات غالب مورخین مشروطه درباره ی وی ، می توان دامنه ی وسیع تحریف حقیقت را در تواریخ مشروطیت دریافت  و از آشنایی با این فاجعه چراغی برای بازنگری و بازنگاری مشروطیت بر افروخت  و به واقعیات این دوران سرنوشت ساز نزدیکتر شد .......
معطوف به دغدغه ی مطرح شده وخلاء موجود، مولف گرامی این مجموعه 8 جلدی همت گمارده و سلسله مباحث تحلیلی – تاریخی  زیر را پیرامون مشروطیت و حاج شیخ فضل الله نوری به رشته ی نگارش در آورده است:
1-آخرین آواز قو( بازکاوی شخصیت و عملکرد شیخ فضل الله نوری براساس  آخرین برگ زندگی او و فرجام مشروطه خواهی
2- شیخ فضل الله نوری و مکتب تاریخ نگاری مشروطه
3-اندیشه سبز ، زندگی سرخ ( زمان و زندگی شیخ فضل الله نوری)
4-خانه بر دامنه آتشفشان !(شهادتنامه شیخ فضل الله نوری)
5- دیده بان،بیدار ( دیدگاه و مواضع سیاسی-اجتماعی شیخ فضل الله نوری)
6-کارنامه شیخ فضل الله نوری (پرسشهاو پاسخ ها)
7-کالبد شکافی چند شایعه درباره شیخ فضل الله نوری
درباره ی مجلد پیش رو:

شاید در نگاه اول بیش از 95 درصد مطالب این مجلد که تحت عنوان "شیخ فضل الله نوری و مکتب تاریخ نگاری مشروطه" به چاپ رسیده ارتباط مستقیمی با شخص شیخ فضل الله نداشته باشد اما از آنجائیکه قضاوتهای صورت گرفته درباره ایشان و عمده ی نگاه تاریخ خوانان این سرزمین درباره ی شیخ فضل الله معطوف به تاریخ نگاری های صورت گرفته در باب " جریان مشروطه ی صغیر و ارتباط شیخ با آن " می باشد ، توجه به فصل به فصل این کتاب برای علاقه مندان به "حقیقت تاریخ " ضروری بنظر می رسد . فراموش نکنیم که فضای پژوهش درباب مشروطه وشیخ فضل الله را مه غلیظی ( به غلظت حدود 80 سال) از تبلیغات مخالفین ایشان پوشانده و چهره ی حوادث آن روزگار در هاله ای از پیرایه ها ، تحریف ها و سانسورهای تاریخی فرورفته است و متاسفانه علاوه بر جریان تاریخ نگاری سازمان یافته و حکومتی از زمان مشروطیت تا عصر پهلوی دوم ، اشتباهات موجود در ضبط و ثبت و بخصوص تحلیل تاریخی وقایع این دوره گستره وعمقی بسیار داشته و دامنه ی وسیع آن شامل :
خطا در تفسیر و برداشت از متون و حتی خوانش اسناد ، خلط اشخاص و رویدادها با یکدیگر، نادرستی گزارشها و تحلیل ها، دخالت دادن عنادها و تمنیات شخصی و ایدئولوژیک در تاریخ نگاری ، توطئه پنداری افراطی در تبیین رویدادها، تقسیم بندی  کلی و کلیشه ای گروه ها به مشروطه خواه و مستبد ، یکجانبه نگری و بسیاری موارد دیگر است ، در اثر پیش رو علاوه بر اشاره به موارد مذکور ونیز تحلیل نقادانه ی اسلوب ها و مکتب های تاریخ نگاری مشروطه ، به طور مصداقی و موردی به نگاه مسأله دار تاریخ نگاران  به علما و زعمای شیعه ( نظیر آیه الله آقا نجفی، حسن مدرس، شیخ فضل الله نوری و ...) مفصلا اشاره خواهد داشت ، در بخش پایانی کتاب نیز بطوز مشخص تاریخ نگاری احمد کسروی به روایت اسناد صحیحه تاریخی به چالش کشیده می شود.

مولف محترم جناب حجه الاسلام علی ابوالحسنی(منذر) در نگارش 309 صفحه ای اثر پیش رو مخاطب را به بیش از 280 رفرنس معتبر ارجاع می دهد که جراید و نشریات ادواری دوره ی مورد بحث،  کتب ، مقالات  و اسناد مورد وثوق تاریخی را شامل می شود ، کتاب حاضر بی شک از حیث مستند بودن و مستدل بودن جزء آثار کم نظیر در حوزه ی تاریخ تحلیلی می باشد.
 

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×