کالبدشکافی چند شایعه درباره شیخ فضل الله نوری - چاپ چهارم

وضعیت: موجود
قیمت:  
100,000ریال
کالبدشکافی چند شایعه درباره شیخ فضل الله نوری - چاپ چهارم

شناخت نامه تحلیلی - تاریخی شیخ فضل الله نوری - جلد 7 - کالبدشکافی چند شایعه درباره شیخ فضل الله نوری - چاپ چهارم 

 
نویسنده: علی ابوالحسنی (منذر) 

چاپ چهارم: 1391 

صفحات: 322 
آشنایی با  شناخت نامه 7 جلدی شیخ فضل الله نوری و جایگاه تاثیرگذار و تاریخی ایشان :

مشروطیت از حیث تاثیر عمیق و ماندگار آن در سیاست و فرهنگ این سرزمین ، نقطه ی عطفی در تاریخ کشورمان به شمار میرود و کاوش پیرامون ریشه ها  و پیامدهای آن، درجهت شناخت و بهبود وضعیت کنونی ضروری بنظر می رسد. بررسی مشروطیت بدون پرداختن به مواضع فکری وسیاسی حاج شیخ فضل الله نوری ممکن نیست.  شیخ، در مراحل گوناگون تاریخ مشروطیت دخیل و موثز بوده و اگر مشروطیت را در تاریخ کشورمان بستر بروز نخستین نزاع جدی و بنیادین میان دین و مدرنیزم به شمار آوریم ، شیخ در آن هنگامه ، پرچمدار دفاع از دین محسوب می شده و هزینه ی سنگینی چون اعدام در ملاء عام  را در این راستا به جان می خرد. در بررسی حوادث مشروطه باید حتی الامکان به اسناد دست اول تاریخی و مستندات قابل اعتنا رجوع کرد اما متاسفانه  باید گفت که تاریخ مشروطیت غالبا نه از منظری بیطرفانه و واقع بینانه بلکه جهت دار و یکسویه نوشته شده و تحریفات فراوان در آنها به روندی معمول تبدیل شده است .، آنچه در باب کتمان و تحریف حقایق گفتیم بیش از همه درباره ی شیخ فضل الله نوری صادق است ،  چندانکه با بررسی نقادانه اظهارات غالب مورخین مشروطه درباره ی وی ، می توان دامنه ی وسیع تحریف حقیقت را در تواریخ مشروطیت دریافت  و از آشنایی با این فاجعه چراغی برای بازنگری و بازنگاری مشروطیت بر افروخت  و به واقعیات این دوران سرنوشت ساز نزدیکتر شد .......
معطوف به دغدغه ی مطرح شده وخلاء موجود، مولف گرامی این مجموعه 8 جلدی همت گمارده و سلسله مباحث تحلیلی – تاریخی  زیر را پیرامون مشروطیت و حاج شیخ فضل الله نوری به رشته ی نگارش در آورده است:
1-آخرین آواز قو( بازکاوی شخصیت و عملکرد شیخ فضل الله نوری براساس  آخرین برگ زندگی او و فرجام مشروطه خواهی
2- شیخ فضل الله نوری و مکتب تاریخ نگاری مشروطه
3-اندیشه سبز ، زندگی سرخ ( زمان و زندگی شیخ فضل الله نوری)
4-خانه بر دامنه آتشفشان !(شهادتنامه شیخ فضل الله نوری)
5- دیده بان،بیدار ( دیدگاه و مواضع سیاسی-اجتماعی شیخ فضل الله نوری)
6-کارنامه شیخ فضل الله نوری (پرسشهاو پاسخ ها)
7-کالبد شکافی چند شایعه درباره شیخ فضل الله نوری

درباره ی مجلد پیش رو:

در این رساله سخن از شایعه است، شایعه هایی که عمدتا به منظور "تخریب" و "ترور شخصیت" شیخ فضل الله نوری ، فقیه صاحب نام و بحث بر انگیز عصر مشروطه ، ساخته وتکثیر شده و حتی در طول زمان فزونی یافته است!
شایعه پردازان مدعی اند : شیخ با اخذ رشوه از روسها، زمینی را به بانک اسقراضی روسیه فروخته است . نیز او را متهم به رشوه ستانی از محمد علی شاه و صدر اعظم وی امین السطان کرده اند . و نیز ...
به رغم این گونه شایعات ، پاره ای از مورخین و تحلیلگران مشروطه، داستانهایی چون فروش زمین به بانک استقراضی را (خصوصا با شاخ و برگهای زیادی که زمان بر آن افزوده) افسانه ای بر ساخته ی دشمنان شیخ می شمارند و حتی دست خارجی را در شیوع و رواج گسترده آن بی تاثیر نمی دانند.
کتاب در صدد آن برآمده تا با ارائه مستندات فراوان تاریخی  به  این سوال پاسخ دهد که  آیا این شایعات تا چه حد مقرون به صحت بوده و در صورت عدم صحت، چه اغراضی پشت سر آنها بوده است . دفتر حاضر در ادامه بررسی تاریخی پیرامون شیخ فضل الله و مشروطیت بصورت نمونه وار به تحقیق درباره ی صحت و سقم  شایعات فوق پرداخته و بررسی این مساله را  از آنجا که شیخ دهها سال در تهران محکمه ی قضا داشت  و شایعاتی نیز به محاکم قضایی وی نسبت می دهند ، از مروری کلی بر کارنامه ی قضایی شیخ آغاز می شود.
قابل ذکر است که مولف محترم جناب حجه الاسلام علی ابوالحسنی(منذر) در نگارش 293 صفحه ای اثر پیش رو مخاطب را به بیش از 260 رفرنس معتبر ارجاع می دهد که جراید و نشریات ادواری دوره ی مورد بحث ،  کتب ، مقالات  و اسناد مورد وثوق تاریخی را شامل می شود ، کتاب حاضر بی شک از حیث مستند بودن و مستدل بودن جزء آثار کم نظیر در حوزه ی تاریخ تحلیلی می باشد.


مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×