اندیشه سبز، زندگی سرخ - چاپ چهارم

وضعیت: ناموجود
اندیشه سبز، زندگی سرخ - چاپ چهارم

شناخت نامه تحلیلی - تاریخی شیخ فضل الله نوری - جلد 3 - اندیشه سبز، زندگی سرخ - چاپ چهارم  

 
نویسنده: علی ابوالحسنی (منذر) 

چاپ: 1391

قیمت: 5500 تومان 

صفحات: 184 
آشنایی با  شناخت نامه 7 جلدی شیخ فضل الله نوری و جایگاه تاثیرگذار و تاریخی ایشان :


مشروطیت از حیث تاثیر عمیق و ماندگار آن در سیاست و فرهنگ این سرزمین ، نقطه ی عطفی در تاریخ کشورمان به شمار میرود و کاوش پیرامون ریشه ها  و پیامدهای آن، درجهت شناخت و بهبود وضعیت کنونی ضروری بنظر می رسد. بررسی مشروطیت بدون پرداختن به مواضع فکری وسیاسی حاج شیخ فضل الله نوری ممکن نیست.  شیخ، در مراحل گوناگون تاریخ مشروطیت دخیل و موثز بوده و اگر مشروطیت را در تاریخ کشورمان بستر بروز نخستین نزاع جدی و بنیادین میان دین و مدرنیزم به شمار آوریم ، شیخ در آن هنگامه ، پرچمدار دفاع از دین محسوب می شده و هزینه ی سنگینی چون اعدام در ملاء عام  را در این راستا به جان می خرد. در بررسی حوادث مشروطه باید حتی الامکان به اسناد دست اول تاریخی و مستندات قابل اعتنا رجوع کرد اما متاسفانه  باید گفت که تاریخ مشروطیت غالبا نه از منظری بیطرفانه و واقع بینانه بلکه جهت دار و یکسویه نوشته شده و تحریفات فراوان در آنها به روندی معمول تبدیل شده است .، آنچه در باب کتمان و تحریف حقایق گفتیم بیش از همه درباره ی شیخ فضل الله نوری صادق است ،  چندانکه با بررسی نقادانه اظهارات غالب مورخین مشروطه درباره ی وی ، می توان دامنه ی وسیع تحریف حقیقت را در تواریخ مشروطیت دریافت  و از آشنایی با این فاجعه چراغی برای بازنگری و بازنگاری مشروطیت بر افروخت  و به واقعیات این دوران سرنوشت ساز نزدیکتر شد .......
معطوف به دغدغه ی مطرح شده وخلاء موجود، مولف گرامی این مجموعه 8 جلدی همت گمارده و سلسله مباحث تحلیلی – تاریخی  زیر را پیرامون مشروطیت و حاج شیخ فضل الله نوری به رشته ی نگارش در آورده است:
1-آخرین آواز قو( بازکاوی شخصیت و عملکرد شیخ فضل الله نوری براساس  آخرین برگ زندگی او و فرجام مشروطه خواهی
2- شیخ فضل الله نوری و مکتب تاریخ نگاری مشروطه
3-اندیشه سبز ، زندگی سرخ ( زمان و زندگی شیخ فضل الله نوری)
4-خانه بر دامنه آتشفشان !(شهادتنامه شیخ فضل الله نوری)
5- دیده بان،بیدار ( دیدگاه و مواضع سیاسی-اجتماعی شیخ فضل الله نوری)
6-کارنامه شیخ فضل الله نوری (پرسشهاو پاسخ ها)
7-کالبد شکافی چند شایعه درباره شیخ فضل الله نوری

درباره ی مجلد پیش رو:
بخش اول:
کتاب پیش رو با عنوان " اندیشه سبز ، زندگی سرخ ( زمان و زندگی شیخ فضل الله نوری)" به چاپ رسیده است و از حیث موضوع میتوان آن را به دو بخش تقسیم نموده ، بخش اول در ابتدا  مروری دارد  بر پیشینه خانوادگی شیخ و همچنین  تربیت  و تحصیلات وی از تولد تا پایان تحصیلات و در این راستا به مواردی چون "اساتید شیخ در تهران و نجف" و "حضور شیخ در سامراء برای تحصیل" اشاره خواهد داشت  و سپس آشنایی مخاطب با خصائص ، روحیات  و وجاهت بسیار متعالی  دو استاد اصلی وبزرگ شیخ فضل الله ، یعنی آیت الله میرزا حبیب الله رشتی  و آیه الله میرزای شیرازی مورد توجه  خواهد بود. در انتهای  این بخش به این مساله که شیخ با دستور میرزای شیرازی به تهران می آید اشاره میشود ودر رابطه با خدمات ابتدایی شیخ پس از ورد به تهران نیز مستنداتی ارائه میشود.

 بخش دوم:
این بخش  حیات ، تفکرات  و جریانات عمده ی اجتماعی- سیاسی و دینی دوران و زمانه ی شیخ فضل الله نوری _ از نهضت تحریم تنباکو تا سالهایی قبل از شهادت ایشان _  را بررسی خواهد کرد و به دیدگاه قاطع شیخ  در باره ی هر مسئله  نیزاشاره خواهد داشت   . اهم مباحث ارائه  شده در این بخش  شامل موارد ریل است:
نقش سه گانه شیخ فضل الله در تحریم تنباکو /  اشاره به زمینه سازی جنبش تنباکو برای نهضت مشروطه / نقش بسزای شیخ فضل الله در عزل امین السطان از صدر اعظمی  در جهت روی کار آمدن "خیر الموجودین"/  اشاره به اندیشه مشروطه مشروعه شیخ فضل الله  ( کنترل دموکراسی سکولار اروپایی با لگام شریعت) / اشاره به دیدگاه ها و برخورد های  شیخ و دیگران  با عدالتخانه ( دیدگاه شیخ: مهار قانونمندانه ی شاه و دولت)/ و ...
قابل ذکر است که مولف محترم جناب حجه الاسلام علی ابوالحسنی(منذر) در نگارش 162 صفحه ای اثر پیش رو مخاطب را به بیش از 190 رفرنس معتبر ارجاع می دهد که جراید و نشریات ادواری دوره ی مورد بحث ،  کتب ، مقالات  و اسناد مورد وثوق تاریخی را شامل می شود ، کتاب حاضر بی شک از حیث مستند بودن و مستدل بودن جزء آثار کم نظیر در حوزه ی تاریخ تحلیلی می باشد.

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×