ایران معاصر و غرب جدید

وضعیت: ناموجود
ایران معاصر و غرب جدید

ایران معاصر و غرب جدید (درآمدی تاریخی-فلسفی بر ریشه های انقلاب اسلامی ،مجموعه مقالات) 


چاپ اول: 1384 

قیمت: 2.600 تومان 

صفحات: 303 
وقوع انقلاب اسلامی ایران بعنوان یکی از مهمترین وقایع  جریان ساز قرن بیستم بر تحولات جدی و اساسی در منطقه و جهان نظیر : رشد انقلابات و جریانات ملی دربرخی کشورها با تأسی از این نقلاب ، طرح اسلام بعنوان الگوی زندگی و حکومتگری در جهان در دوران به خلوت رانده شدن دین  ، قابل  با عرض اندام همه جانبه ی سکولاریسم و سرمایه داری در بسیاری از کشورها ، واکنش ها در رابطه با انواع توطئه ها علیه انقلابات اسلامی با ترویج محتوم بودن سرنوشت بشر در پذیرش تمدن غرب ، ایستادگی در برابرغرب وابرقدرتها جهت مبارزه با تلاشهایشان برای نا امید کردن نسل جوان ایران و سایر کشورها از دین و ارزشهای دینی  و ... نقش بسزا وانکار ناپذیری داشته است ، در حال حاضر پرداختن به ریشه های انقلاب اسلامی ایران در یکصد سال گذشته بعنوان راهنمای نسل جوان در فهم اهداف انقلاب اسلامی ، ضروری بنظر می رسد ، بدیهی است که عنوان و مضمون پاره ای از این مقالات به مطالب مذکور در سطور بالا نامرتبط است اما  پرداختن به آنها بعنوان بستر تاریخی انقلاب اسلامی حائز اهمیت فراوان است  .کتاب حاضر با ارائه ده مقاله زیر از متفکران  و نویسندگان معاصر، به این مهم پرداخته است:
1- در حاشیه تاریخ از دکتر حمید عنایت با محوریت تبیین تعریف تاریخ و مراحل آن
2- مسیحیت مشخصه ی فرهنگ غرب از دکتر کریم مجتهدی با پرداختن به موضوع  نقش مسیحیت در خدمت به سیاست غرب
3 - واقعیت اجتماعی تشیع از صفویه تا قاجاریه از حمید پارسا
4- صد سال سرگردانی در راه غربی شدن و تجدد مآبی از دکتر رضا داوودی با تبیین خود باختگی و تسلیم برخی صاحبان فکر و قلم در برابر  غرب بعنوان صورت کامل تمدن بشری
5- فلسفه تجدد و ماهیت آن  از دکتر موسی نجفی ، با پرداختن به موضوع تجدد و آثار مخرب آن بر "وحدت فرهنگی و فکری جامعه ایرانی " و تلاش برای فهم ابعاد و موضوعات مسئله تجدد
6- تفاسیر مدرنیستی از انقلاب اسلامی و پروژه خنثی سازی اندیشه انقلاب اسلامی از داوود مهدوی زادگان
7- شرق شناسی چرا و چگونه بوجود آمد؟ از دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی با تشریح تلاش هدفمند خاورشناشان غربی در معرفی و القاء شرق و عقب ماندگی آن بدلیل میراث فکری-سنتی آن
8-تحولات سیاسی-فرهنگی ایران در دوره پهلوی از دکتر موسی حقانی با نگاه به کودتای 1299 رضاخانی ، عوامل موثر در این کودتا و مسائل فرهنگی-اجتماعی عصر پهلوی
9-ماهیت وعوامل انقلاب اسلامی ایران از شهید مطهری
10- جوان مسلمان و پاسخ اسلامی به دنیای متجدد از دکتر حسین نصر

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×