خوزستان و لرستان در عصر ناصری (به روایت اسناد)

وضعیت: موجود
قیمت:  
350,000ریال
خوزستان و لرستان در عصر ناصری (به روایت اسناد)

خوزستان و لرستان در عصر ناصری (به روایت اسناد)

 

به کوشش: منوچهر احترامی

چاپ اول: 1383

صفحات: 249
سرچشمه قسمت عمده ی حوادث تاریخی ایران را در دوره ی قاجاریه باید در ولایتعهدی "عباس میرزا نائب السلطنه"  جستجو کرد. منشا و مبداء بسیاری از رویدادها و دگرگونیهای ایران در زمان قاجار وقایعی است که در حکومت  این شاهزاده روی داده است . زیرا در دوران حیات او بواسطه ظهور ناپلئون در فرانسه و الکساندر اول در روسیه واستعمار کامل هندوستان به دست انگلیس ، ایران در گردونه سیاست سهمگین جهانی افتاد و بار اداره ی این سیاست خطرناک از طرف فتحعلی شاه بر دوش این شاهزاده وطن خواه و شجاع گذاشته شد و دربار او در تبریز مرکز حل و عقد امور کشوری-لشگری گردید ، آنچه در تهران و در دربار فتحعلی شاه می گذشت تقریبا انجام یک سلسله تشریفات سیاسی بود.
اثر پیش رو برای آشنایی با زندگانی احتشام الدوله خانلر میرزا (هفدهین فرزند عباس میرزا) و حوادث بسیار مهم تاریخی این دوره که  ذکر آن در بالا رفت ، بطور مشخص و کاملا مستند  به حکمرانی احتشام الدوله بر خوزستان ، لرستان و حومه های این مناطق  اشاره دارد.
در واقع  سراسر اثر حاضر به روایت (ارائه خام و دسته بندی شده ی ) فرمانهای ناصرالدین شاه ، مکاتبات امیرکبیر ، مکاتبات میرزاآقاخان نوری و  مکاتبات جمعی دیگر از رجال عصر ناصری با احتشام الدوله خانلر میرزا می پردازد و از دریچه ی این مستندات ، مخاطب گرامی  را با چرایی و چگونگی  بخش مهمی از حوادث  بنیادین عصرناصری آشنا میسازد .مباحث زیر بخشی از اهم مطالب کتاب حاضر است:
وضعیت  و مبنای انتخاب حکمران برای مناطق مختلف ایران توسط هیئت حاکهه/ روابط حکومت با عثمانی /جنگ ایران و انگلیس/ خانلر میرزا و سرکوب یاغیان بختیاری / نقش بسزای عباس میرزا و فرزندان وی در برقراری امنیت در داخل و رویارویی با بیگانگان ( انگلستان و عثمانی) / نقش مشاوره های امیر کبیر با خانلر میرزا و سایر شاهزاده ها و حکمرانان عصر ناصری / نحوه ی برخورد حکومت با مشکلات مردم عشایری، روستایی و شهری در دوره ی ناصرالدین شاه /ماموریت مشیرالدوله در کمیسیون سرحدی و ...
 

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×