فراز و فرود مشروطه - چاپ دوم

وضعیت: موجود
قیمت:  
1,200,000ریال
فراز و فرود مشروطه - چاپ دوم

فراز و فرود مشروطه 


نویسند:سید مصطفی تقوی مقدم 

چاپ دوم: 1391 

صفحات: 512 
پیروزی نهضت مشروطیت محصول همگرایی عمومی  در انگیزه و عمل بود و نشان از پیشتازی  مردم ایران در مقایسه با ملل آسیا،آفرقا و اقیانوسیه  در مشارکت عمومی برای تعیین سرنوشت  و گرایشات عدالتخواهانه ومترقی  است . شکستن استبداد مطلقه شاهنشاهی و محدود کردن آن به قانون مصوب نمایندگان ملت ، تدوین قانون اساسی ، تشکیل مجلس شورای ملی ، پاسخگو کردن دولت به نمایندگان منتخب ملت ، دستاوردهای بزرگی بودند. با اذعان به اینکه آرمان مشروطیت ، با همه ی فراز و فرودها و قبض و بسط هایش ، همچنان و در نهایت پیروز است، اما نمی توان نادیده گرفت که اگر با حفظ وحت و همبستگی ملی به نهادینه کردن پیروزیهای بدست آمده پرداخته می شد ، ایران مسیر تحولات تکاملی خود برای نیل به توسعه و پیشرفت را بطور طبیعی می گیمود و بهره های بیشتر ی می برد.
فراز و فرود و در نهایت ناکامیهای نهضت مشروطه معلول علل و عوامل متعددی است اما در این میان "نقش نخبگان و رهبران" ، " نقش تعامل مشروطه خواهان با عوام ، علماء ، شاه  و نهادهای سلطنتی" ، " نقش قرارداد های استعماری  در دوره ظهور و قوام مشروطیت"  ، " نقش آرمانها و عملکردهای سردمداران مشروطه و مجلس نمایندگان " ، " نقش ارجحیت منافع حزبی و گروهی بر منافع ملی "، "نقش سقوط مجلس و تاثیرات جنگ جهانی اول" ، و در نهایت" نقش کودتای 1299 ش"    از اهمیت حداکثری و بسیار زیادی برخوردار است و اثر حاضر نیز بطور مجزا و در 8 فصل به بررسی مستند و مستدل مطالب مذکور پرداخته است و درپی تبیین علل ناکامی نهایی نهضت مشروطیت  میکوشد به این سوال پاسخ دهد  که : " آنچه در 1285 شمسی  در ایران رخ داد هدفش چه بود و چه نسبتی با جامعه ی ایران داشت و در نهایت مجموعه ی عوامل درون زا و بیرون زا  ونیز عملکردها ( کنش ها و واکنش ها) ،  چه تاثیراتی در مسیر فراز و فرود مشروطیت گذارده اند ؟

قابل ذکر است که اثر حاضر تاریخ مفصل و جزء به جزء نهضت مشروطیت نیست و همه ی مراحل و جریانات آن از ابتدا تا پایان را نیز در بر نمی گیرد ، بلکه تنها روایتی کوتاه ،فشرده و البته موضوعی  از مهم ترین و تاثیر گذارترین  بحرانها و تحولات نهضت مشروطیت تا کودتای 1299 است ، بدین منظور که خواننده را به طرح پرسشهای تازه و ضرورت بازکاوی  و آسیب شناسی تاریخ معاصر ایران بر انگیزدو بدین وسیله بستری برای تحقیقات جدید و دریافت سیمایی دقیق تر و کار آمدتر از گذشته فراهم سازد.
 

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×