سکه هاي سيراف

وضعیت: ناموجود
سکه هاي سيراف

سکه های سیراف 


نويسنده: دكتر مرتضي قاسم بگلو 

چاپ اول: 1385 

صفحات: 200 

قیمت: 3200 تومان بندر سیراف یکی از بنادر باستانی در حاشیه جنوبی ایران و همجوار خلیج فارس بوده و از مراکز مهم و تجاری و بازرگانی در قرون اولیه اسلامی به ویژه قرن چهارم هجری بوده است. سکه های به دست آمده در سیراف که از اسپانیا ، چین ، زنگبار ، اندلس ، هندوستان و دیگر نقاط هستند از اهمیت و فعال بودن این مرکز تجاری در دوره های اولیه اسلام خبر می دهد.
دکتر قاسم بگلو سکه شناس برجسته کشورمان با علم سکه شناسی  (Numismatics ) توانسته است یافته های بیشتری در مورد سیراف ارائه دهد .زیرا یک سکه میتواند اطلاعاتی در مورد دوره خط ؛محدوده جغرافیایی؛ اقتصادی ؛ حاکم محلی و ...... یک شهر را بازگو کند . در مورد سکه سیراف میتوان از دو جهت بررسی کرد :
الف) سکه های مکشوفه در حفاریهای سیراف    ب) سکه های ضرب شده در ضرابخانه های سیراف  

سکه های مکشوفه در سیراف : از حفاریهای که توسط یک انجمن بریتانیایی به سرپرستی دکتر وایت هوس در سال 1345 خورشیدی در سیراف صورت گرفت علاوه بر سکه های شاهان پارس ؛ سکه هایی از چین ، یمن ، هندوستان، زنگبار،اندلس،روم و بیزانس نیز بدست آمد که نشان از روابط تجاری گسترده سیراف میباشد . اولین سکه مکشوفه متعلق به پرسیدها یا شاهان پارس است که میتواند تاریخ تاسیس یا وجود شهر سیراف راتا دوره اشکانیان به عقب ببرد و این سکه متعلق به دوره دوم سلطنت شاهان پارس و با نام داریوش (اول) و تاریخ تقریبی آن 150-110 ق.م میباشد .

سکه های ضرب شده در سیراف : از وجود ضرابخانه در یک شهر میتوان به اعتبار آن مکان در تاریخ ضرب  سکه پی برد و از سکه های ضرب شده سیراف میتوان به اوج رونق سیراف از اوایل ساسانیان تا اواخر آل بویه پی برد . قدیمی ترین سکه های این شهر که مهم هستند سکه های مسی ساسانی با نوشته پهلوی (SHYLP) صورتی از نام سیراف است . ( سیراف به صورتهای سیراف ، سیراو،سیلاو،شیلاف ،شیلاو  نوشته شده است ) دیگر سکه ضرب شده سیراف سکه هاس ساسانی و عرب هستند مانند : سکه هرمز چهارم ،سکه خسرو دوم ، قباد دوم ،ملکه آذر میدخت و سکه عرب ساسانی با صورت خسرو دوم و بسم الله و تاریخ 20 یزد گردی . اما بیشترین سکه ها ضرب شده سیراف متعلق به دوره آل بویه میباشد که اولین تاریخ ثبت مربوط به سال 322 هـ . ق و آخرین آن 399 هـ . ق میباشد.

با توجه به این سکه ها می توان به اوج سیراف در زمان آل بویه و مخصوصا عضدالوله دیلمی پی برد . نوع دیگر سکه هایی که مربوط به بعد از زلزله سیراف یعنی سالهای 394،397،399 میباشد و آخرین سکه که بسیار جالب است متعلق به مخالفان آل بویه در سیراف است .

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×