اسناد کارگزاري بوشهر

وضعیت: ناموجود
اسناد کارگزاري بوشهر

اسناد کارگزاری بوشهر


به کوشش: دکتر مرتضي نورائي

چاپ : نوبت نخست - 1385

صفحات: 426

قیمت: 4500 توماندر دوره قاجاریه بسیاری از کشور ها ازجمله انگلستان، پرتقال ، آلمان، فرانسه، عثمانی... در بوشهر دفتر نمایندگی سیاسی و تجاری داشتند.از این رو بود که وزارت امور خارجه دفتر خو را با عنوان(موسسه کارگزاری مهام خارجه) در بوشهر تاسیس کرد و مسئول آن با عنوان (کارگزار مهام خارجه) به امور اتباع بیگانه و مسائلی که به ان ها مربوط می شد رسیدگی کند و گزارشات را به مرکز ارسال نماید. هدف از نگارش این كتاب، بررسی چگونگی ورود نخستین گروه از مسیحیان به جنوب ایران و كیفیت زندگی آنان در كنار پیروان دیگر ادیان رایج در این منطقه از آغاز تا امروز است . و جایگاه بوشهر را در اسناد دوره قاجار مشخص نماید.
فصل‌ اول كتاب به بررسی موقعیت جغرافیایی و تاریخی و فرهنگی بوشهر اختصاص یافته است .در فصل دوم، تاریخچه مختصری از چگونگی ظهور آیین مسیحیت در قلمرو رومیان و رسمی شدن این آیین در آن سرزمین ـ پس از سه قرن كشمكش ـ آمده، همچنین به چگونگی رواج دین مسیح (ع) در ایران و انتشار این آیین در نواحی جنوب ایران، اشاره شده است .در فصل سوم، با تكیه بر منابع پژوهشی نویسندگان غرب و آثار تاریخی موجود در شهر بوشهر و جزیره خارك، تاریخ ورود نخستین گروه‌های مسیحی به جنوب ایران در دوران باستان و اوضاع كلی مسیحیت در سده‌های میانه، بررسی می‌گردد .فصل چهارم به بررسی ورود استعمار به ایران و تلاش‌های مجدد مسیحیت در جنوب ایران اختصاص دارد" .رویارویی فكری اندیشه‌گران مسلمان بوشهری با مسیحیت "و "ابنیه و آثار تاریخی عیسویان در بوشهر"، مباحث بعدی كتاب هستند

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×