کاغذکنان در گذرگاه تاریخ ایران - چاپ دوم

وضعیت: ناموجود
کاغذکنان در گذرگاه تاریخ ایران - چاپ دوم

کاغذ کنان در گذرگاه تاریخ ایران - چاپ دوم 


نویسنده: اکبر پرندی 

چاپ دوم: 1394 

صفحات: 311 

قیمت: 18000 تومان 
نویسنده کتاب به جهت خدمت به فرهنگ و مردم زادگاه خود و احیای عظمت تاریخی و فرهنگی آن سامان از سال 1374 شروع به تحقیق در زمینه تاریخ و جغرافیای منطقه نموده و به جمع آوری اطلاعات و اسناد تاریخی از دوران صفویه و قاجاریه و شناسایی علما و مشاهیر منطقه کوشیده است.
'کاغذکنان 'یکی از بخش‌های سه گانه شهرستان میانه, از استان آذربایجان شرقی است .در این کتاب و پیشینه تاریخی و موقعیت جغرافیایی منطقه یاد شده بررسی می‌شود .کاغذ کنان در اواخر دوره قاجار و دوره پهلوی بیشترین ستم و بی توجهی را بر خود دیده و در طول سی سال گذشته بیشتر مردم ساکن در آنجا به شهرهای بزرگ اکثریت به شهر تهران و حومه آن مهاجرت کرده اند و در سال های اخیر مهاجرت شدت بیشتری داشته است که امید است مورد توجه قرار گیرد.
در فصل اول موقعیت جغرافیایی, فرهنگی و اجتماعی کاغذکنان توصیف شده است .فصل دوم مروری است بر سرگذشت کاغذکنان از اوایل قرون اسلامی تا ظهور صفویه .فصل سوم درباره دوره صفویه و کاغذکنان است .در فصل چهارم اوضاع سیاسی و اجتماعی منطقه کاغذکنان و خلخال در دوره بعد از انقلاب مشروطه بررسی شده است .فصل پنجم به معرفی علما و مشاهیر علم و ادب کاغذکنان اختصاص دارد .در فصل ششم آثار تاریخی کاغذکنان معرفی شده‌اند .فصل هفتم نگاهی است به اوضاع اجتماعی کاغذکنان در دوره پهلوی (رضاخان) .صفحات پایانی به تصاویر اسناد, اماکن دیدنی و آثار تاریخی و رجال کاغذکنان اختصاص دارد .کتاب با نمایه اسامی به پایان می‌رسد .

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×