خليج فارس و بوشهر، روابط سیاسی و اقتصادی ایران و اروپا

وضعیت: ناموجود
خليج فارس و بوشهر، روابط سیاسی و اقتصادی ایران و اروپا

خليج فارس و بوشهر، روابط سیاسی و اقتصادی ایران و اروپا در سال‌های 1339 – 1308 هـ . ق 1920 – 1890 ميلادي


نویسنده: دکتر عبدالکریم مشایخی

چاپ اول: 1386

قیمت: 3500 تومان

صفحات: 320خلیج فارس با داشتن بنادر و جزایر استراتژیک، از مهمترین گذرگاه های آبی جهان است که از دوران باستان تا کنون اهمیت خود را حفظ کرده است.پیشینه درخشان بندر بوشهر به عنوان حلقه ارتباطی مراکز داخلی ایران با نقاط مهم بازرگانی دنیا، سبب شد تا در دوره های گوناگون به ویژه از افشار ها به بعد بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در دوره قاجار بندر بوشهر دروازه جنوبی ایران برای تبادل افکار سیاسی و مناسبات فرهنگی بود، به نحوی که اکثر کشورها و دولت های بزرگ دنیا در این شهر نمایندگی داشتند و تجار بزرگ نیز در این شهر فعالیت های تجاری انجام می دادند. در این مجموعه ضمن پرداختن به نقش ژئواستراتژیک بوشهر در تحولات خلیج فارس، در برهه ی زمانی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی، نگاه دول خارجی به این بندر مهم و تحولات آن را آشکار می نماید. هدف این مجموعه این است تا دلایل اهمیت یافتن بوشهر در دوران زندیه و قاجار و نقش آن در گسترش روابط سیاسی-اقتصادی دولت های اروپایی با ایران مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. و تلاش شده است تا تاریخ بوشهر به لحاظ اقتصادی و سیاسی در این ادوار بررسی و تحلیل گردد.
این کتاب در 7 بخش تدوین گردیده است که هر کدام شامل چندین بخش می گردند.
بخش اول: پرتغالیها و هلندیها، پیشگامان حضور در خلیج فارس و بوشهر
بخش دوم: ظهور و افول منافع بریتانیا در خلیج فارس و بوشهر
بخش سوم: آثار تاریخی و بنا های انگلیسی ها در بوشهر
بخش چهارم: تکاپوی سیاسی-اقتصادی فرانسوی ها در حوزه خلیج فارس
بخش پنجم: نقش خلیج فارس در سیاست پیش به سوی شرق آلمان
بخش ششم: فعالیت های اقتصادی روسیه در حوزه خلیج فارس
بخش هفتم: شهبندری عثمانی در خلیج فارس

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×