روابط ايران و آلمان در جنگ جهانی اول - چاپ دوم

وضعیت: ناموجود
روابط ايران و آلمان در جنگ جهانی اول - چاپ دوم

روابط ايران و آلمان در جنگ جهانی اول 1918-1914م/ 1336-1332ق - چاپ دوم 


نويسنده: معصومه ارباب 

چاپ دوم: 1394 

صفحات: 405 

قیمت: 18000 تومان  
با آغاز جنگ جهانی اول در جبهه های اروپا، ایران نیز، به علت موقعیت سوق الجیشی خاص خود، جایگاه مهمتری در سیاست های بین المللی به دست آورد.این امر هنگاهی جلوه بارزی یافت که دولت عثمانی به نفع آلمان ها وارد جنگ شد و آلمان ها نیز سیاست اتحاد با دنیای اسلامی را برای مقابله با روس و انگلیس در پیش گرفت. در کتاب حاضر که مشتمل بر 12 فصل در دو بخش می باشد، روابط ایران و آلمان در این دوره و همچنین فعالیت های سیاسی-فرهنگی و نظامی آلمان ها در فاصله سال های 1914 تا 1918 میلادی در ایران بررسی گردیده است. روابط ايران وآلمان در جنگ جهانی اول 1918-1914م/ 1336-1332ق. که بخش اول کتاب با عنوان نفوذ و قدرت نمایی آلمانی ها در ایران که خود شامل 6 فصل می باشد و بخش دوم کتاب با عنوان ضعف و شکست آلمانی ها در ایران که 6 فصل را در بر می گیرد.
عناوین و سر فصل های مهم:
اعزام هیئت های مختلف از سوی آلمانی ها و عثمانی ها به ایران و افغانستان/ فعالیت آلملنی ها در دوره صدارت مستوفی الممالک/فعالیت آلمانی ها در دوران صدارت مشیر الدوله/ ریاست وزرایی عین الدوله و نقش آلمانیها در ایران/ ریاست وزرایی مجدد مستوفی و فعالیت آلمانی ها/ فعالیت افراد گروه نیدرمایر در ایران/ شکست فعالیت آلمانی ها در ایران/ فعالیت ماموران آلمانی در دوران مهاجرت اول/ فعالیت آلمانی ها در دوران مهاجرت در کرمانشاه و قصر شیرین/ فعالیت مهاجرین عثمانی و نقش آلمانها در این دوران/ تاسیس حکومت موقت نظام الساطنه و نقش آلمانیها در آن/ روابط ایران و آلمان تا پایان جنگ...

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×