ایران و دولت ملی در جنگ جهانی اول

وضعیت: ناموجود
ایران و دولت ملی در جنگ جهانی اول

ایران و دولت ملی در جنگ جهانی اول 


تالیف: علیرضا ملائی توانی

چاپ اول: 1378

قیمت: 1200 تومان
سرزمین ایران به علت موقعیت ممتاز جغرافیای سیاسی خود از آغاز تاریخ تا به امروز همواره در معرض مخاطرات جهانی و منطقه ای قرار داشته است. این موقعیت همراه با همسایگی با کانون های بحران و وجود مرزهای گسترده با ممالکی چون هنوستان  و روسیه و عثمانی ... این کشور را همواره در وضعیتی نا پایدار و آسیب پذیر نگاه می داشت. در این میان جامعه ایران به دلیل ساختار نا همگون فکری و سیاسی در مواجهه با جنگ جهانی دچار مشکلات و تعارضات فراوان گشت. جنگ جهانی اول پیامدها و اثرات عمیق و پایدار یر روند تحولات معاصر ایران برجای نهاده است وبستری فراهم آورد تا استقلال طلبان آزادیخواه ایران با انزجار از بیگانه ، و با اتکا بر توان ملت خود از طریق جلب کمک های دول به ظاهر غیر استعماری چون آلمان، رهایی و پیشرفت کشور را امکان پذیر سازند که مهاجرت و دولت ملی انعکاس و بازتابی از این اندیشه است.
کتاب حاضر از سه بخش مجزا تشکیل شده است. در بخش اول، با نیم نگاهی به انقلاب مشروطه و رخدادهای پس از آن به ترسیم چشم اندازی کلی از وضعیت ایران در آستانه جنگ جهانی اول پرداخته شود و در این رهگذر می کوشیم تا نشان دهد که آیا ایران با توجه به سیمای اجتماعی-اقتصادی و دشواری های پیچیده سیاسی خود توانیی ورود به جنگ را داشت؟ و یا اساسا می توانست در مقابل جنگ بی تفاوت بماند؟
بخش دوم به بررسی اوضاع ایران درسالهای جنگ جهانی اختصاص دارد. نگارنده، رویداد های ایران در این برهه را با وجود همه ی گستردگی، تنوع و گسیختگی و پراکندگی زمانی و مکانی حوادث، از زوایای گوناگون مطرح کرده و تلاش نموده با دسته بندی جریان های همزمان غیار آشفتگی و پیچیدگی را از چهره حوادث بزداید و تصویری روشن از تحولات کشور ترسین کند. هدف دیگری که در این بخش دنبال شده است، بررسی چگونگی تکوین و تحقق اندیشه مهاجرت و در نتیجه انتقال پایتخت است.

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×