ناگفته هايي از دولت دکتر مصدق - چاپ دوم

وضعیت: ناموجود
ناگفته هايي از دولت دکتر مصدق - چاپ دوم
ناگفته هايي از دولت دکتر مصدق
دستنوشته های محمدابراهیم امیرتیمور (کلالی)

پديدآور: مرتضي رسولي پور

چاپ دوم: 1393        

صفحات: 405 

قیمت: 18000 تومان  
این کتاب متن یادداشت های روزانه "محمد ابراهیم امیرتیمور "درباره حوادث مهم بخشی از سال 1330است که وقایع ماه های نخست دوران ملی شدن صنعت نفت را در بر دارد .(این یادداشت ها مربوط به دوران تصدی وزارت کار امیرتیمور در کابینه "دکتر مصدق "است) .این یادداشت ها علاوه بر نمایاندن ویژگی های روانی، شخصیتی امیرتیمور، خواننده را با پاره ای داوری های او نسبت به حوادث و تحولات و شخصیت ها و رجال برجسته آن دوره آشنا می سازد .امیرتیمور متولد 1273، فرزند نصرت الممالک، ملاک و رئیس ایل کلالی، از طوایف ایل تیموری ـ از عشایر کوچانده شده و مهاجرت کرده به خراسان ـ بود .در دوره ششم، کاندیدای مجلس شورای ملی شد و پس از آن 10دوره در مجلس حضور داشت .در دوره چهاردهم و پانزدهم یکی از کارگردانان مجلس بود و در تثبیت یا تزلزل دولت های زودگذر آن دوره نقش بسیاری ایفا نمود .در دوره شانزدهم جزو اقلیت مجلس به رهبری دکتر مصدق بود .درسال 1330در کابینه دکتر مصدق به وزارت کار منصوب گردید .در همان کابینه وزیر کشور و سرپرست شهربانی شد .آخرین سمت سیاسی اش نمایندگی مجلس شورای ملی در دوره هجدهم بود .وی در سال 1367در آمریکا درگذشت .مقدمه کتاب شامل مطالب مبسوطی درباره دست نوشته های امیرتیمور، ایل تیموری، زندگی نامه امیرتیمور، بررسی و نقد محتوای خاطرات وی است .در بخش اول، متن یادداشت های امیرتیمور از 15خرداد تا 16آبان 1330آمده است .بخش دوم حاوی شرح حال 131تن از رجال سیاسی تاریخ معاصر ایران است که در متن از آنها یاد شده است .در بخش سوم تصویر نمونه هایی از اسناد و یادداشت ها و عکس هایی از امیرتیمور آمده است .فهرست اعلام و کتابنامه، پایان بخش کتاب است .به نظر مصحح محتوای خاطرات امیرتیمور را می توان به پنج موضوع تفکیک کرد1 :ـ ناهمگونی وزیران در کابینه نخست دکتر مصدق، 2ـ حزب توده و نقش آن در دوره زمامداری مصدق، 3ـ امور عمرانی خوزستان، 4ـ مسئله نفت و برخورد مصدق با هیئت های اعزامی انگلیس و امریکا، 5ـ انتصابات
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×