نقش يهود و قدرتهاي بين المللي در خلع سلطان عبدالحميد از سلطنت - چاپ دوم

وضعیت: ناموجود
نقش يهود و قدرتهاي بين المللي در خلع سلطان عبدالحميد از سلطنت - چاپ دوم
نقش يهود و قدرتهاي بين المللي در خلع سلطان عبدالحميد از سلطنت (۱۹۰۸- ۱۹۰۹) - چاپ دوم 

نويسنده: حسن حلّاق / برگردان: حجت الله جودكي، احمد درويش

چاپ دوم: 1394 

صفحات: 195 

قیمت:  9000 تومان در کتاب پیش رو به بررسی فعالیت صهیونیسم جهانی برای دست یابی به فلسطین از طریق فروپاشی امپراطوری عثمانی در کوتاه مدت و تسلط استعمار و صهیونیسم بر کل منطقه خاورمیانه می نشینیم. شکل گیری جنبش های تجزیه طلبانه در ممالک تحت حاکمیت امپراتوری عثمانی، بروز حرکات افراطی برای تسریع فروپاشی امپراتوری، شکل گیری گسترده مجامع فراماسونری در منطقه و ایران، همکاری گسترده انجمن های ماسونی عثمانی با فراماسون های ایرانی، ارتباط جمعیت اتحاد و ترقی که در قبضه فراماسون و یهودیان تازه مسامان بود با برخی از جریانات افراطی در ایران همگی حکایت از فعالیت گسترده صهیونیسم در مناطق اسلامی دارد.
نقش بارز سلطان عبد الحمید دوم در مخالفت وی با اتحاد فراماسونری صهیونیستی و حزب اتحاد و ترقی نهفته است که در این دوره هرکدام به منظوری خاص قصد تجزیه امپراتوری عثمانی و خلع سلطان عبد الحمید دوم را در نظر داشتند. جرم سلطان عبدالحمید مقاومت قابل تحسین وی در مقابل تطمیعات و تهدیدات استعمار و صهیونیسم برای واگذاری فلسطین به یهودیان بود که نهایتاً منجر به عزل وی در سال 1909 م شد. در اثر نویسنده قصد دفاع کامل از تمام اقدامات سلاطین عثمانی به ویژه سلطان عبدالحمید را ندارد، اما آنچه در چارچوب منافع جهان اسلام مطرح است، اقدام سلطان عبدالحمید در دفاع از فلسطین می باشد.اما در نهایت اقدامات و مبارزه سلطان به نتیجه نمی رسد و نهایتاً بساط سلطنت عثمانی در هم پیچیده و او خلع می شود.
فصول کتاب:
فصل اول: ریشه های تاریخی مسئله فلسطین 1882-1908 م
فصل دوم: سیاست اسلامی و بین المللی سلطان عبد الحمید دوم
فصل سوم: همکاری صهیومیستی-بین المللی-فرانسوی-منطقه ای در انقلاب 1908 م
فصل چهارم: نقش یهود و فراماسونری در انقلاب سال 1908م و خلع سلطان عبد الحمید دوم  در سال 1909م

 

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×