نفت و سیاست در خلیج فارس

وضعیت: ناموجود
نفت و سیاست در خلیج فارس
نفت و سیاست در خلیج فارس
(حکومتگران و بازرگانان در کویت و قطر)

نویسنده: جیل کریستال

ترجمه: ناهید سلامی، شاپورجورکش

صفحات: 328

قیمت: 1300 تومانخانم پروفسور کریستال در تحلیل تحولات سیاسی در خلیج فارس به تاثیر نفت بر شکل گیری و از هم پاشیدگس ائلاف های سیاسی و نهاد های حکومتی اشاره می کند و به عنوان شاهد و مثال ملموس به ناسازگاری  و تنش های اجتماعی و اقتصادی در کویت و قطر می پردازد. او در پی پاسخ به این مسئله است که تاثیر دسترسی به درآمد های خارجی بر سیاست های داخلی یک کشور چیست؟ در واقع تاثیر نفت بر سیاست داخلی به چه میزان است؟و با تاکید بر روش دولت ها در شکل دادن به رابطه میان کشورهای قدرتمند و کشور های ثروتمند، درک خواننده را از چگونگی تشکیل دولت ها گسترش می دهد.

فصول کتاب بدین شرح می باشد:
1-تشکیل حکومت نفت( تشریح نظام ها. تاثیر نفت . صف آرایی و ترتیبات سیاسی. سیاست های توزیعی . تمرکز قدرت)
2-میراث تاریخ: کویت و قطر پیش از نفت (تاسیس کویت. تاسیس قطر)
3-کویت در آستانه پیدایش نفتساختار اقتصادی. طبقه بندی اجتماعی . سیاست های پیش از نفت و نخبگان بازرگانی. خاندان حاکم. مخالفت بازرگانان ...)
4-کویت پس از نفت(ظهور خاندان حاکم. بازرگانان. سیاست های توزیعی . مخالفت. مجمع ملی و سقوط بازرگانان. اصلاحات اداری.  انقلاب ایران و متحدان محلی...)
5-قطر(ساختار اقتصادی و اجتماعی. دگرکونی بر اثر نفت. بریتانیا و دیوان سالاری. خاندان حکومتگر. شکل بندی طبقات و هویت ملی. الگوی حکومت پس از نفت. جانشین خلیفه. نفت و منطقه...)
6-جنگ خلیج فارس و پیامدهای آن(دلایل حمله عراق به کویت. اشغال کویت توسط عراق . اقتصاد بعد از جنگ . سیاست ها بعد از جنگ)
7-جمعبندی(مشکلات نظارت. معضلات وفاداری...)
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×