زندگانی سیاسی خاندان اقبال

وضعیت: موجود
قیمت:  
30,000ریال
زندگانی سیاسی خاندان اقبال
زندگانی سیاسی خاندان اقبال 

 
نویسنده: مظفر شاهدی 

چاپ اول: 1388 
صفحات: 264 


خاندان اقبال پیشینه طولانی و درخور توجهی ندارد. «حاجی‌میرزا ابوتراب مقبل السلطنه»، مهم‌ترین عضو این خاندان است. خاندان اقبال، در دوره قاجارها، شان و اعتبار شایانی نداشت و فقط به دنبال وقوع كودتای سوم اسفند و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم میرزا ابوتراب از شخص رضاشاه و در نهایت سلسله پهلوی، موجبات ترقی و پیشرفت این خاندان در عرصه سیاسی، اداری و اقتصادی كشور فراهم شد. حضور مداوم «علی اقبال» در مجلس شورای ملی دوره رضاشاه و هم‌چنین «دكتر منوچهر اقبال» كه از دوره سلطنت رضاشاه مورد عنایت او بود و با آغاز سلطنت محمدرضاشاه، بارها مقام وزارت یافت و حتی به مقام نخست‌وزیری رسید، حاكی از آن بود كه شخص رضاشاه و به تبع آن محمدرضاشاه از عملكرد دو موضع خاندان اقبال در قبال سلسله پهلوی رضایت خاطری تام داشتند . کتاب پیش رو  بر آن است تا با دیدگاهی تحلیلی-تاریخی روند شکل گیری و اهمیت یافتن خاندان اقبال را در واپسین سالهای عمر سلسله قاجاریه و اوایل قدرتیابی و سلطنت رضاشاه پهلوی مورد بررسی و مطالعه قرار داده و با ارزیابی تاریخی زندگی عمدتا سیاسی اعضای مهمتر این خاندان گوشه هایی از دلایل نام آور شدن آن خاندان در دوره پهلوی را بیان دارد. 
فهرست مطالب کتاب : زندگانی سیاسی خاندان اقبال

-پیشگفتار-مقدمه فصل اول : پیشینه خاندان اقبال-پیشینه خانوادگی-حاجی میرزا ابوتراب-بازماندگان میرزا ابوتراب مقبل السلطنه فصل دوم : زندگی سیاسی علی اقبال-پیشینه-علی اقبال نماینده دائمی مجلس شورای ملی-علی اقبال در دوران نخست وزیری پنج روزه قوام-پایان فعالیتهای سیاسی رسمی-رابطه با دکتر منوچهر اقبال-داستان واردات اتوبوس از آلمان پایان عمر علی اقبال        فصل سوم : فراز و فرود زندگی خسرو اقبال-پیشینه-حزب پیکار-فعالیتهای سیاسی و مطبوعاتی-در راه ائتلاف حزبی-دستگیری خسرو اقبال از سوی متفقین-پایان فعالیت سیاسی و دولتی خسرو اقبال-روابط خسرو اقبال با دکتر منوچهر اقبال-ماجرای خرید اتوبوس از آلمان و نقش خسرو اقبال-خسرو اقبال در عرصه فعالیتهای اقتصادی-روابط خسرو اقبال با ساواک و سفارت آمریکا در تهران-خسرو اقبال در دوران انقلاب-پس از پیروزی انقلاب اسلامی فصل چهارم : زندگانی عبدالوهاب اقبال

-پیشینه-دستگیری عبدالوهاب اقبال از سوی متفقین-عبدالوهاب اقبال در مجلس موسسان دوم-عبدالوهاب اقبال در مجلس شورای ملی دوره 16-عبدالوهاب اقبال در شهرداری مشهد-عبدالوهاب اقبال در دوران نخست وزیری دکتر منوچهر اقبال-استانداری کرمان-روابط عبدالوهاب اقبال با شریف امامی-عبدالوهاب اقبال متولی آستانه مقدسه قم-پایان عمرفصل پنجم : زندگی و روزگار محمدعلی و احمد اقبال-محمدعلی اقبال-پیشینه-احمد اقبال-پیشینه-در حزب میهن پرستان-احمد اقبال در وزارت امور خارجه-عضویت احمد اقبال در لژهای فراماسونری فصل ششم : سایر اعضا و منسوبان خاندان اقبال-ایراندخت (ایران) اقبال-کورش اقبال -کورش اقبال در لژهای فراماسونری-هوشنگ اقبال-منصور اقبال-حوری اقبال-اقبال اقبال-سخن پایانی -منابع و مآخذ-اسناد نوشتاری و تصویری


مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×