بوشهر در مطبوعات عصر قاجار (جنوب، حبل المتين، مظفري)

وضعیت: ناموجود
بوشهر در مطبوعات عصر قاجار (جنوب، حبل المتين، مظفري)
بوشهر در مطبوعات عصر قاجار (جنوب، حبل المتين، مظفری)


نویسنده: جعفر حميدي

چاپ اول: 1378

صفحات: 278

قیمت: 1500 تومانهمانطور که از عنوان کتاب پیداست، "بوشهر در مطبوعات عصر قاجار (جنوب، حبل المتين، مظفري)" در کتاب پیش روف مطالب و موضوعاتی که در این سه روزنامه عصر قاجار در خصوص بوشهر و توابع آن درج شده، عیناً ذکر شده است. مسلم است که صحت و سقم بسیاری از این مطالب بر نویسنده پوشیده است. سه روزنامه از روزنامه های عصر قاجار که بیش از همه مطالب و مقالات و گزارش هایی در مورد بوشهر و مناطق تابعه آن دارن، برای تدوین و تنظیم این اثر مورد استفاده قرار گرفته است. جنوب چاپ تهران، حبل المتین چاپ کلکته، و مظفری چاپ بوشهر. به اعتقاد نویسنده مطالب زیاد دیگری در خصوص بوشهر در دیگر روزنامه های ایرانی به چاپ می رسیده اما این سه روزنامه سوزناک تر و دردمندانه تر مسائل را بررسی کرده اند. در متون مورد استفاده در کتاب سعی گشته تا رسم الخط اصلی حفظ گردد و فقط در پاره ای موارد رسم الخط به شیوه ای امروزی تبدیل شده است. نویسنده در به کارگیری مطالب هیچ گونه جرح و تعدیلی صورت نداده و در هیچ مورد اظهار نظر شخصی خود را دخالت نداده و این امر جایی روشن می شود که در بسیاری موارد درباره شخصیت برخی افراد مطالبی تند و بی پروا درج شده که عینا در متن آورده شده است. هدف از تالیف شاید جمع آوری و تنظیم اطلاعات پراکنده ای است که در یکصد سال پیش در مورد بندر قدیمی بوشهر و توابع آن در جراید عصر قاجار آمده است.
کتاب در سه قسمت با عاوین زیر دسته بندی شده است:
1-جنوب، ندای جنوب، یادگار جنوب
2-مظفری
3-حبل المتین
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×