تکاپوهای آرمانگرایانه ی اسلامی - چاپ دوم

وضعیت: موجود
قیمت:  
35,000تومان
تکاپوهای آرمانگرایانه ی اسلامی - چاپ دوم

تکاپوهای آرمانگرایانه ی اسلامی(فدائیان اسلام از زبان محمد مهدی عبد خدایی) - چاپ دوم


به کوشش(مصاحبه): داوود امینی

چاپ دوم: 1394

 

صفحات: 336
کتاب حاضر مجموعه خاطرات شفاهی محمد مهدی عبد خدایی، یکی از اعضای دائمی و همیشه همراه جمعیت فدائیان اسلام است که در غالب مصاحبه ی داوود امینی با وی جمع آوری شده ، خاطرات عبدخدایی  از جمعیت  سیاسی – مذهبی  فدائیان اسلام به رهبری و بنیانگذاری سید مجتبی نواب صفوی از اندکی قبل از اعلام موجودیت رسمی ( در 1324 ش) شرو ع میشود و پس از ذکر فراز و فرودهای این جمعیت از تشکیل  تا اعدام نواب صفوی و پراکندگی جمعیت نامبرده  ،  تا آزادی خویش از زندانهای سیاسی پهلوی  پس از تحمل 9 سال حبس(  در1343 )، ادامه می یابد .

موارد زیر بخشی از مهم ترین عناوین و سوالاتی است که عبد خدایی قصد شرح یا رمز گشایی از آنها را دارد:
_ پیشینه شخصیتی و علمی نواب صفوی و روابط  وی با نخبگان مذهبی و مراجع تشیع  در ایران و عراق
_ خط مشی ء و دغدغه مندیهای اصلی نواب صفوی و جمعیت فدائیان اسلام  در مقابله با استبداد پهلوی، استعمار بیگانگان و جریانات ضد اسلامی و مشخصا ضد شیعی و چگونگی و چرایی منش عمل گرایانه و درگیرانه ی جمعیت نامبرده  در برخورد حذفی با کسروی و معاندان اسلام.
_ دلایل لزوم ایجاد جمعیت فدائیان اسلام در برهه تاریخی مورد بحث ، جهت جلوگیری از لجام گسیختگی در توهین و حمله معاندانه به تشیع.
_ اشاره مفصل به مسائلی چون تاثیر گذاری این جمعیت بر سایر جمعیت های آزادیخواه مسلمان و تاثیر فراوان  این جمعیت در به ثمر نشستن نهضت ملی نفت و بررسی چرایی و چگونگی روابط فدائیان اسلام با سایر جریانات و احزاب آزادیخواه ضد پهلوی
_ نحوه و حدود روابط نواب صفوی و سایر فدائیان با آیت الله کاشانی 
_دلایل ،  چرایی و چگونگی سیر تاریخی همکاری  مبارزاتی و سپس رو در رویی مستقیم فدائیان با مصدق و یاران  وی
_نقش بسزای  اقدامات  و مبارزات شجاعانه ی جمعیت نامبرده در ترس زدایی و توجه دادن  توده های مردم به استبداد ، استعمار و تهاجمات ضد اسلامی و ضد شیعی.
_دلایل پا فشاری پهلوی دوم بر حذف و اعدام نواب صفوی و کادر مرکزی جمعیت فدائیان اسلام و شرح برپایی و قضاوت  دادگاههای محاکمه اعضای جمعیت نامبرده در دادگاههای نظامی

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×