امنیت در دوره ی رضاشاه - چاپ دوم

وضعیت: موجود
قیمت:  
40,000ریال

امنیت در دوره رضا شاه - چاپ دوم


نویسنده: سید مصطفی تقوی

چاپ دوم: 1389

صفحات: 264
در دوره ی تاریخی مورد بحث به دلیل نبود فناوریهای نوین ارتباطی، ثبت حقایق و تاریخ نگاری با گرایش به نفع  حاکمیت پهلوی اول و شخص رضاخان بعنوان بنیانگذار ایران مدرن صورت گرفته و تاریخ نگاری مستقیما به ابزاری جهت توجیه  فلسفه تاسیس و تداوم حکومت پهلوی تبدیل شده است ، در بعد از انقلاب اسلامی ایران نیز عمده تاریخ نگاران ایدئولوژیک  طرفدار مدرنیته  و غالبا سکولار به همین مسیر ادامه داده اند ومستقیم و غیر مستقیم  از رضاخان تصویری بعنوان ناجی ایران از دوران بسیار نا امن قاجاریه به دورانی با امنیت بسیار بالا و ایده آل در گستره ی جغرافیایی بزرگ ایران زمین  ثبت کرده اند.
اثر حاضر با اشاره مختصر به وضعیت امنیت در دوره ی قاجار و سپس بررسی گسترده  و مجزای وجهه ی سخت افزاری (ابزار تامین امنیت ، " فرم ظاهری ومکانیزم ارتش ، ژاندارمری و پلیس"، زمینه وعوامل داخلی و خارجی تشکیل قشون و ...) و نرم افزاری( تلقی و رویکرد جامعه نسبت به امنیت ، حکومت و ...) امنیت  در دوره ی رضاشاه بر آن شده تا با طرح چند پرسش منطقی و بررسی "مستند" و"مستدل" آنها چهره ی امنیت در دوران پهلوی اول را مورد بازکاوی و بازنگری قرار دهد و بدین گونه مدعاهای تاریخ نگاران یاد شده را محک بزند.

اسناد و تصاویر
کتاب حاوی 68 صفحه اسناد و تصاویراز اماکن ، جمعیت های نظامی-امنیتی ،  قشون متحد الشکل ، ژاندرمری ها و سایر نمادها و نمودهای نظامی_ امنیتی در دوران رضا شاه میباشد.

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×