آخرین شاه، آخرین دربار - چاپ پنجم

وضعیت: موجود
قیمت:  
390,000ریال
آخرین شاه، آخرین دربار - چاپ پنجم

آخرین شاه، آخرین دربار (ده سال پایانی رژیم پهلوی به روایت اسدالله خان علم)  - چاپ پنجم

  
به کوشش: موسی فقیه حقانی  

چاپ پنجم: 1397 صفحات: 412  

صفحات: 412  


من مشغول گفت‌وگو با رئیس ستاد ارتش اسرائیل بودم و درباره پیشرفت های ایران حرف می زدیم که ناگهان ارتشبد ازهاری مثل خروس بی  محل پرید میان حرف ما و گفت: در اینجا هر پیشــرفتی که انجام گرفته یك علت داشــته و آن هم اینکه همه مثل سگ از شاه می ترسند. اگر کسی دستوری را که او داده انجام ندهد حسابش با کرام الکاتبین است. شــاه گفت: «خوب اشکال این حرف چیست؟» ناچار شدم بگویم ترس و وحشت جانشین درستی برای میهن پرستی و انجام وظیفه نیست. شاه گفت: «بازهم نمی دانم کجای حرف او اشــکال داشته،» که به روشــنی منظورش این بود در آینده بهتر است نظریاتم را برای خودم نگاه دارم...


مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×