سازمان های اطلاعاتی و امنیتی ایران تا پایان دوره ی رضاشاه - چاپ دوم

وضعیت: ناموجود
سازمان های اطلاعاتی و امنیتی ایران تا پایان دوره ی رضاشاه - چاپ دوم

سازمان های اطلاعاتی و امنیتی ایران تا پایان دوره ی رضاشاه - چاپ دوم


نویسنده: اقبال حکیمیون

چاپ دوم: 1394

قیمت: 18000 تومان

صفحات: 409

کتاب به  تجزیه تحلیل تاریخی موضوع " امنیت"  و روند تکوین ، شکل گیری و کیفیت فعالیتهای تشکیلات و سازمان های  اطلاعاتی – امنیتی  در مقاطع مختلف تاریخ ایران از دوران باستان تا اواخر سلطنت رضا شاه پهلوی اشاره دارد.
 اشارات کتاب بر تاریخ قبل از پهلوی اول بسیار اجمالی و گذراست و چیزی حدود 60 صفحه ابتدایی کتاب را در بر می گیرد و عمده مطالب کتاب بر تحلیل سخت افزاری تشکیلات اطلاعاتی- امنیتی دوره ی رضا شاه و بررسی مبنایی  ریشه های ایدئولوژیک  عملکرد سیستم امنیتی رضاخانی تکیه دارد.

عناوین زیر  بخشی از مهمترین مباحثی هستند که کتاب قصد شرح و بازکاوی تاریخی آنها را دارد:
_تفاوت ماهوی ودلایل شکل گیری سازمان های اطلاعاتی –امنیتی  انسجام یافته تر، مخوف تر  و متفاوت تر،  از زمان روی کار آمدن رضاخان
_ اثرات سوء  دستگاه امنیتی رضاخانی بر مشروطیت زدایی ، تصویب قوانین در مجلس واستبداد سیاسی
_ سیاستهای اسلام زدایی شهربانی
_اشاره مفصل  و مصداقی به مساله زندان ها و زندانیان سیاسی و همچنین تروریسم حکومتی رضاخانی درسرکوب ، ارعاب ، حبس و قتل آزادیخواهان و منتقدین مذهبی، غیر مذهبی  و حتی ضد مذهبی رضاخان.
_بررسی سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی خارجی در ایران دوره ی رضا شاه  
همانطور که اشاره شد نگاه سخت افزاری به مساله امنیت بر سایر وجوه ارجحیت و غلبه دارد.

سایر محصولات مرتبط با این محصول
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×