جواد خان گنجه ای - مرزدار ایرانی قفقاز

وضعیت: ناموجود
جواد خان گنجه ای - مرزدار ایرانی قفقاز

جوادخان گنجه ای، مرزدار ایرانی قفقاز


به کوشش: حسین احمدی 

قیمت: 8500 تومان 

چاپ اول: 1393 

صفحات: 182  

ما در آستانه دویستمین سال جدائی منطقه  بزرگی از قفقاز- معروف به 14 شهر-  از پیکره ایران هستیم ، منطقه قفقاز از دوره باستان در قلمرو کشور ایران جای داشت. نقطه عطف مبارزه ایرانیان در قفقاز با دو قدرت نوظهور عثمانی و روسیه به اواخر دوره صفویه بر می گردد. شاه اسماعیل با رسمی کردن مذهب شیعه و ایجاد حکومت ملی نقشی اساسی در اعاده مرزهای ایران و بالطبع حفظ کشور داشت .پادشاهان صفوی بخش بزرگی از وقت خود را صرف مبارزه با عثمانیها و سپس روس ها نمودند، در این بین "خاندان زیاد اُغلی قاجار" در دوره سلطنت شاه عباس اول صفوی به عنوان یکی از خاندان های بزرگ ایرانی جایگاه ویژه ای در حفظ کشور ایران داشتند که در این میانه  "جواد خان گنجه ای" به عنوان دلاوری کم نظیرهمچون مرواریدی  بر سطور تاریخ ایران  می درخشد. او تا پای فدا کردن جان خود و خانواده اش در تقابل با روسها ایستاد و متاسفانه در دهه ی اخیر مورد سوء استفاده قومی و زبانی قرار گرفته است.

متاسفانه دیپلماسی " واقعیتها را بازگو نکنیم  که همسایه مان ناراحت نشود !" فرصتی به بعضی همسایگان نوظهور ایران داده است تا با توسل به مطالب غیر مستند ، و با سرقت مفاخر ملی ایران، تشخص جعلی ای برای خود دست و پا کنند که برای زدودن این مطالب غیر علمی و غیر واقعی باید هزینه های ملی فراوانی صرف شود. در زمره این اقدامات می توان از مصادره شخصیت نامی جواد خان گنجه ای نام برد.
با مطالعه مجموعه مقالات این کتاب حداقل برای خوانندگانی که به دنبال تحقیق و تفحص در مسائل علمی هستند تعلق خاطر جواد خان گنجه ای به اسلام و ایران مشخص خواهد شد.

" جواد خان گنجه ای به روایت منابع جمهوری آذربایجان"  ،  " فرزندان و بازماندگان جواد خان گنجه ای " ،  " نقش برادران زیادخانوف در روابط ایران و جمهوری آذربایجان با تکیه بر اسناد وزارت خارجه ایران"  ، " کتابشناسی جنگهای روسیه علیه ایران"  ، تعدادی از  مهم ترین مقالات این اثر است.

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×