دشتی و روزنامه شفق سرخ

وضعیت: ناموجود
دشتی و روزنامه شفق سرخ

دشتی و روزنامه شفق سرخ 


نویسنده: محمدرضا تبریزی شیرازی

چاپ اول: 1393

قیمت: 12000 تومان 

صفحات: 314
علی دشتی و  شروع فعالیت سیاسی اش  درغالب روزنامه "شفق سرخ":

علی دشتی در 1273 شمسی در کربلای معلی بدنیا آمد و مانند خاندان پدری به کسوت روحانیت  در آمد، وی  در نوجوانی به ایران آمد و  نزد علمای  بنام تشیع چون حاج عبدالکریم حائری شیرازی وسید محمد باقر درچه ای و ... درآموختن  فقه ، منطق و فلسفه ی اسلامی تلاش  بسیار نمود ، مطالعات ژرف و عمیق او سبب شد که دشتی در 27 سالگی به انتشار روزنامه شفق سرخ همت گمارد.   دشتی فعالیت سیاسی خویش را در مخالفت با قرارداد استعماری 1919 وثوق الدوله( در اواخر قاجار)  آغاز کرد و در اصفهان با آیه الله مدرس( رهبر مخالفان قرارداد) آشنا شد و به سفارش وی از قدرت قلم و نویسندگی اش در نوشتن شبنامه بر علیه قرارداد مذکور همت گمارد که همین امر باعث زندانی شدنش در تهران نیز شد. سرانجام با مجاهدتهای آزادیخواهان و پشتیبانی ملت ایران به رهبری  آیه الله مدرس اجرای قرارداد منتفی میشود ولی همین قرار داد و وابستگی هایی بدتر از مفاد قرارداد در قالب کودتای سوم اسفند  1299 رضاخانی به ملت ایران تحمیل می گردد.
دشتی و سایر زندانیان سیاسی از محبس آزاد میشوند و رضا میر پنج(عامل نظامی کودتا) قدرت را بدست میگیرد  تا با وحشت و ترور حکومت پلیسی اش را تشکیل دهد.

چیره دستی و تاثیر گذاری دشتی در حوزه نگارش ( دوران ماقبل رضاخان) :

دشتی چه در هنگام نگارش مقالات خویش در روزنامه شفق سرخ ، چه هنگام رویا رویی با آیه الله مدرس که ایشان قدرت قلم اش را میستاید و آنرا به سمت مبارزه با استعمار میکشاند  و چه در نگارش و ترجمان کتاب ( تالیف کتاب  ظلم ستیزان ه و ادبی  " ایام محبس" که حاصل فقدان آزادی و زندان کشیدنش در دوران وثوق الدوله و سید ضیاءالدین طباطبایی  است  و ترجمه ی کتاب" تطور ملل"  گوستاو لوبون فرانسوی ) همواره تحسین نخبگان و اهل مطالعه و حتی عوام را برانگیخته .

دگرگونی شخصیتی و فکری علی دشتی و کسب مناصب بالای حکومتی  :

با بر آمدن رضا خان در عرصه ی نظامی و سیاسی ایران ، زندگانی سیاسی و اجتماعی دشتی، دستخوش تحول و دگرگونی و انحراف میشود و به کژراهه ای عامدانه و منفعت طلبانه  میرود، چرا که او بخوبی می دانست که روی کار آمدن رضاخان ، روی دیگر سکه ی قرارداد 1919 است . پس چرا خود را به رضاخان نزدیک کرد ؟نکته ی قابل توجه اینکه وقتی دشتی در اوج احساسات جوانی و مبارزات سیاسی در ایام محبس  مینوشت : (( این چهار دیواری که  اگر روزی  در اختیار من بود آن را سوزانیده و خاکسترش را هم به اقیانوسهای بیکران دنیا پراکنده میکردم)) ، زمانی که به مراد دل خود رسید و تمنیات وی در اثر زد و بندهای سیاسی بر آورده میشود و در کرسیهای نمایندگی مجلس ، وزارت ، سفارت و سناتوری جلوس نمود ، از اهداف و آرمانهای سیاسی و اجتماعی خود ، بکلی تغییر جهت داد و حب جاه و مقام ، چنان او را از افکار و اندیشه های انسانی و آزادخواهانه دور ساخت که کوچکترین واکنشی در مقابل استبداد و جنایات این پدر و پسر خاندان پهلوی بروز داد ، این تحولات در حوزه ی اندیشه نیز رخ داد و  روز به روز او را از اندیشه های اسلامی دورتر میکرد  تا جایی که  وی را به تقابل با اسلام و اصول اساسی آن ( همچون توجیه  بی حجابی اجباری )  و .. کشاند و قلم پرقدرت  و اندیشه اش در مطبوعات ، ایام  جلوس بر کرسی های مجلس نمایندگان ملت  و زمان  بر عهده داشتن مسولیتهای دولتی ،  در جهت تحکیم پهلوی و اندیشه های آن به کار رفت .وجهه ی علمی و ادبی علی دشتی:
اگر به دشتی در زمینه سیاست و اخلاق اشکالات جدی وارد است ، اما از سوی دیگر باید انصاف داد   دشتی نویسنده ای  است چیره دست که در طول سالهای عمر خویش بویژه در دوران پختگی فکر ، خدمات شایان توجهی در گسترش وباروری ادب و فرهنگ ایرانی از خود بروز داده و با نگارش آثاری چون قلمرو سعدی ، نقشی از حافظ ،  سیری در دیوان شمس ، خاقانی شاعری دیر آشنا ، دمی با خیام ، نگاهی به صائب ، تصویری از ناصرخسرو، عقلاء بر خلاف عقل، پرده پندار ، سایه و  ... حقی بزرگ بر شیفتگان ادب ، عرفان و کلام  ایرانی دارد.

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×