زندگینامه ی سیاسی و اجتماعی احتشام السلطنه

وضعیت: موجود
قیمت:  
30,000ریال
زندگینامه ی سیاسی و اجتماعی احتشام السلطنه

زندگینامه سیاسی و اجتماعی احتشام السلطنه (دومین رئیس مجلس شورای ملی) 


نویسنده: فرشید مهری 

نوبت چاپ: 1386 

صفحات: 302 
نویسنده برای تهیه این اثر با وسواس خاصی از همه ی روش های کتابخانه ای ، تحقیقات میدانی ، بررسی اسناد دست اول تاریخی و استناد فراوان به خاطرات احتشام السطنه  بهره می جوید ، خود در مقدمه می گوید: (( با مراجعه به خاندان بزرگ علاءالدوله موفق به یافتن اسناد فراوانی شدم که نقش احتشام السلطنه را در امور گوناگونی  از قبیل انجمن معارف و چگونگی فعالیتش را در جریان مشروطه روشن ساخت)) ، احتشام السلطنه تلاش قابل توجهی برای تحصیل مشروطه نمود و به دلیل حضور فعالش در جریانات سیاسی منجر به مشروطیت و جریانات پس از آن ، خاطراتش که بخش قابل توجهی از کتاب را تشکیل میدهد میتواند بسیار مورد اهمیت علاقه مندان  تاریخ معاصر باشد.

تقسیم بندی فصل ها بر اساس  ادوار سیاسی و اجتماعی احتشام السلطنه به شرح ذیل است، لازم به ذکر است که در مباحث تحقیق پیش رو سعی شده که در ضمن ارائه گزارشهایی از موضوعات،  تحلیلی هم در انتهای هر قسمت ارائه شود :
فصل اول:
شامل شرح حال و معرفی خانواده او از نظر اصل و نسب بطور کامل و ارائه شجره نامه ای کامل از ایل دولّو و انساب او.
فصل دوم تا ششم:
در مورد خدمات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی احتشام السلطنه در پنج دوره پادشاهی  ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، احمد شاه و رضا شاه می باشد ، گفتنی است که مقتضیات هر دوره در عین رعایت پیوستگی زمانی ارائه اطلاعات آن ، نقش احتشام السلطنه را هم به طور منفرد و مجزا به دقت مورد توجه قرار گرفته است.
در پایان:
پس از اتمام مباحث فصل ششم، آثار مکتوب ، خصوصیات اخلاقی، اعتقادات مذهبی و بینش  سیاسی احتشام السلطنه مورد بررسی قرار می گیرد و  در نهایت مولف در بخش آخر کتاب ( نتیجه گیری) به جمع بندی  فصول کتاب و مباحث ارائه شده در کتاب میپردازد
اسناد و تصاویر:
ارائه بیش از 11 قطعه عکس و 50 صفحه اسناد و مدارک ، از موارد لازم الذکر در کتاب است

برگرفته از متن کتاب:
"باري  ، احتشام‌السلطنه ، چنانکه خود نوشته است، هرگز تمايل به تصدي پست وزير مختاري ايران در لندن نداشت. مي‌دانست که در لندن فرستادۀ مطلوب دربار و وزارت خارجه انگليس نخواهد بود چون حاضر نخواهد شد حتي سه روز روال کار و شيوۀ نوکرصفتانه و عبيدانه‌اي را که ميرزا ملکم خان و ميرزا محمدعلي خان علاءالسلطنه در طول يک ثلث قرن تصدي خود در سفارت لندن به صورت سنت و قانون تغييرناپذير در آورده بودند، ادامه دهد؛ و موفقيتي در آن مأموريت پيدا نخواهد کرد ..."مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×