انگلیس و بختیاری( 1896-1925 میلادی)

وضعیت: موجود
قیمت:  
65,000ریال

انگلیس و بختیاری( 1896-1925 میلادی) 


نویسنده: خدابخش قربان پور دشتکی

چاپ اول: 1390

قیمت: 6500 تومان

صفحات:436
بختیاری ها یکی از ایلاتی هستند که به دلیل کثرت جمعیت ، توان بسیار زیاد نظامی ، قلمرو وسیع ، پویایی پر دامنه قومی و ترقیخواهی از دوره ی صفویه به بعد نقش مهمی در تحولات تاریخ سیاسی ایران بازی می کنند . این اثر، پژوهشی است درباره ی روابط خان های بختیاری با دولت انگلیس در فاصله سالهای روی کار آمدن مظفرالدین شاه تا سقوط قاجاریه( 1313-1344 ه.ق /1896-1925 م)
 
فصل مقدماتی کتاب:
در ابتدای کتاب به مسائلی چون پیشینه تاریخی، جمعیت، وضعیت مالیات ، تشکیلات سیاسی –اجتماعی، مسائل قومی-نژادی و جغرافیایی بختیاری ها اشاره میشود و بعنوان پیش درآمد مخاطب نا آشنا را با شناخت کلی ای از ایل بختیاری  روبرو می کند.
فصل اول:
فصل اوا کتاب به روابط انگلیس با بختیاری ها از آغاز حکومت قاجار تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه می پردازد ، روابطی که عمدتا غیر رسمی ، تشکیلات نیافته و ناکام است
فصل دوم:
فصل دوم کتاب به روابط رسمی  قرارها و قراردادهای انگلستان با سران ایل بختیاری میپردازد و چرایی روابط و امتیاز دهی های متقابل  بین این دو را بر اساس ارائه اسناد معتبر تاریخی، به بحث  وبررسی می نشیند( اشاره مفصل به امتیاز دارسی ، کشف نفت در غرب و مسائل مربوط به کشتیرانی و ...)  ، این دوران که روابط حسنه و حداکثری متقابل در شکل رسمی و نسبتا علنیآن جریان دارد – مقارن است با روی کار آمدن  مظفرالدین شاه و آخرین سالهای حکومت قاجار در ایران_
فصل سوم:
این فصل به فتح تهران و سرنگونی محمد علی شاه توسط مشروطه خواهان میپردازد و اتفاقات و حوادثی چون نقش و حضور بختیاری ها در فتح تهران و اصفهان ، همراهی آنان با جریانهای مشروطه خواهی و روابط بختیاریها با شیخ خزعل( حاکم بلا منازع کرانه های خلیج فارس و خوزستان در سه دهه ی پایانی عصر قاجار)  جداگانه مورد بحث قرار میگیرد.
فصل چهارم( فصل پایانی):
در این فصل به روی کار آمدن رضاخان و بررسی دلایل پایان و کاهش گسترده روابط بختیاری با انگلستان می پردازد ، دلیلی که میتوان آن را به تغییر سیاست خارجی انگلستان مربوط دانست و اینکه در آن زمان بریتانیا وجود یک حکومت مقتدر مرکزی را بیشتر به نفع  حفاظت از منافع خویش در خاورمیانه و ایران تفسیر کرد و در این راستا تثبیت و اقتدار بیشتر حکومت مرکزی رضاخانی را برای جلوگیری از نفوذ و طمع روس ها نسبت  به منافع  عظیم خویش در شبه قاره هند موثر تر قلمداد کرد و بنا بر این  قدرت ها ، جریانات و حکام محلی و شبه محلی همچون بختیاری ها ، معطوف به سیاست جدید بریتانیا ( سیاست تقویت حکومت مرکزی) مورد بی توجهی  قرار می گیرند.

سایر محصولات مرتبط با این محصول
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×