تاریخ شفاهی 5 - گفت و گو با علی دهقان

وضعیت: ناموجود

گفتگو با علی دهقان - چاپ اول


گفت و گو و تنظیم: مرتضی رسولی پور 

چاپ اول: 1393 

قیمت: 7500تومان 

صفحات: 140 
واحد تاریخ شفاهی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران از ابتدای فعالیت خود همواره کوشیده خاطرات رجال و شخصیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و نظامی را که از دوران قاجاریه و پهلوی اطلاعاتی دارند ، از طریق مصاحبه و گفتگو  ، ثبت ، جمع آوری و منتشر نماید . مجموعه پیش رو گفت و گویی است با علی دهقان که در بیش از 40  فصل ( موضوع محور/ شخصیت محور) ، تنظیم و فهرست شده و ما در غالب این خاطرات بخشی از چراها و چگونگی های نهادهای فرهنگی ،سیاسی، علمی و جریان ساز تاریخ معاصر را به نظاره می نشینیم . در واقع منظور از گفت و گو مبادله ی تفنن آمیز افکار و اندوخته ها نیست.، بلکه مواردی چون تلاش برای رسیدن به واقعیت  ، درک و فهم اندیشه ی دیگران ، پاسخ به برخی ابهامات تاریخی و در صورت لزوم نقد و ارائه آنها به جامعه ، مد نظر است. مصاحبه ها گاه موضوع محور است و گاه شخصیت محور و از این رو  رویکردی تلفیقی دارد  و می توان آن را ترکیبی از تاریخ شفاهی و خاطرات دانست.


آشنایی کوتاه با علی دهقان:

شادروان علي دهقان در شمار فرهنگيان قديمي و دانش آموخته دارالمعلمين عالي بود كه نزديك به 60 سال از عمر خود را در مدارس و امور فرهنگي سپري كرده بود. خدمات فرهنگي او با تدريس در مدرسه نظام اصفهان و ادارة مدرسه ( از 1313 تا 1318) آغاز شد و به ترتيب با رياست دانشسراي مقدماتي پسران تبريز (از مهر 1318 تا 1323)، رياست فرهنگ آذربايجان غربي ( از 1323 تا 1324)، بازرس وزارتي در وزارت فرهنگ (1324)، معاونت اداره تعليمات عاليه و دانشسراها ( از 1324 تا 1326)، عضويت در كميسيون "رتبه" دبيران (1327) ، رياست دبيرستان قريب تهران، رياست آموزش متوسطه ودانشسراها، رياست ادارة فرهنگ آذربايجان شرقي ( از مهر 1329 تا 1338)، مدير كلي فرهنگ آذربايجان ( از 1333 تا 1338) ، رياست دانشكدة زبان هاي خارجي و ادبيات فارسي و معاونت و قائم مقامي مدرسه عالي دختران ( دانشگاه الزهرا  فعلي) در سال هاي پيش از انقلاب ادامه يافت.
نامبرده در 1326 براي مطالعه در مورد مؤسسات فرهنگي فرانسه و انگلستان از سوي وزارت فرهنگ به اروپا رفت و پس از يك سال اقامت در اروپا و بازديد از مراكز فرهنگي سه كتاب نوشت:  1- تعليم و تربيت در فرانسه  2- تربيت معلم در ايران، فرانسه و انگلستان 3- مدارس حرفه اي در فرانسه كه كتاب سوم هنوز چاپ و منتشر نشده است.
كتاب " سرزمين زرتشت" (اوضاع سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و تاريخي رضاييه) اثر تاريخي و ارزندة اوست كه در 1348 از سوي انتشارات ابن سينا چاپ و منتشر گرديده است.افزون بر خدمات فرهنگي،  استانداري گيلان (1338-1339) و سپس استانداري آذربايجان شرقي (1339 تا تير 1343) دهقان را از نزديك با اوضاع اين دو استان آشنا كرد.


در باب تهیه و تنظیم گفت و گوی حاضر:

گفت و گوي پيش رو در تيرماه 1377 در 2 جلسه و جمعاً به مدت 5 ساعت، در منزل نامبرده انجام گرفته و مصاحبه شونده در آن ضمن تشريح اوضاع فرهنگي و بين مشكلات موجود در راه توسعهتوسعه و گسترش مدارس ومراكز آموزشي به شرح خاطراتي از جنگ جهاني اول و دوم، اشغال بخش هايي از خاك ايران توسط سربازان بيگانه، اوضاع آذربايجان و اعلام خودمختاري آن از سوي پيشه روي پرداخته و سپس نحوة عملكرد استانداران آذربايجان، وزيران فرهنگ، نخست وزيران و برخيديگر از رجال عصر پهلوي را به نقد كشيده است. مطالعة اين گفت و گو كه قبلاً در شمارة فصلنامه تاريخ معاصر ايران، سال3، پاييز 1378، به چاپ رسيده، علاوه بر اين كه اطلاعات دست اول و بازگو نشده اي را بيان مي كند، خوانندگان را با شخصيت، منش و سيره عملي يكي از رجال پيشين آشنا مي نمايد. خدايش بيامرزد كه از تمام تمتعات زندگي به اندك اكتفا  كرده و پاي همت در دامن قناعت كشيده بود. او در شانزدهم دي ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و يك خورشيدي چهره در نقاب خاك كشيد و در بهشت زهراي تهران براي هميشه آرميد.

تعدادی از مهمترین عناوین و سر فصل های گفت و گوهای پیش رو:

خاطراتی از آذربایجان دورهی پیشه وری/ بازدید از مراکز فرهنگی اروپا و رهاوردهای آن/بازدید شاه از دانشسرای تبریز/ دوران های وزارت دکتر حسابی، دکتر سنجابی ، دکتر آذر رضا جعفری و .../ چند خاطره از دکتر امینی / سفرهای شاه به آذربایجان  / اقداماتی کهبرایاحداثمدارس و نامگذاریآنهاانجام گرفت/درمدرسهعالیدختران  و ...(دههاعنواندیگر)


مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×