بست نشینی مشروطه خواهان در سفارت انگلیس

وضعیت: ناموجود
بست نشینی مشروطه خواهان در سفارت انگلیس

بست نشینی مشروطه خواهان در سفارت انگلیس


نویسنده:رسول جعفریان

چاپ: 1378

قیمت: 1200 تومان

صفحات: 286


شعله های اولیه مشروطیت که در ابتدا  توسط علماء  ، نخبگان اصیل ، میهن دوستان حقیقی  و توده های مردم  درگرفت و منصفانه  بعنوان جنبشی آزادیخواه  و طغیان گر بر علیه استبداد و استعمار  معرفی شد ، متاسفانه  در ادامه  مورد سوء استفاده جریان های منور الفکری  و منفعت طلب ( خارجی و داخلی) قرار گرفت و در نهایت به هیئت فرزندی حرف شنو و وابسته به غرب در آمد . خلاء های فراوان  و  انحرافات موجود  ، به جریانات آزادیخواه دیکته کرد که برای گرفتن آزادی و به تعبیر تقی زاده:" بنای سنگ حریت ایران" ، باید یک ماه تمام در سفارت خارجی بست بنشینند ، مولف به این حادثه ی تاریخی نگاهی ویژه دارد و معتقد است یکی از اساسی ترین مراحل و اقدامات آغازین انحرافی درجنبش  مشروطیت که میتوان ریشه ی برخی انحرافات بعدی را نیز در آن جستجو کرد  " تحصن یک ماهه ی مشروطه خواهان در سفارت انگلیس" بود و از آنجا که در طی چند دهه ی اخیر  ، مورخان مشروطه خواه از پرداختن جدی ومفصل به آن سرباز زده اند بر آن شده است  تا با بهره گیری از تعداد کثیری اسناد و منابع معتبر تاریخی ، به  بررسی  دلایل  و چگونگی  تحولات یک ماهه ی تحصن مشروطه خواهان در سفارت انگلیس (به  سال 1324 ق)  بپردازد  و لا جرم بستر های فکری  منجر به این حادثه که مرتبط با سالهای  قبل از آن میشود را به بحث بنشیند.

 تعدادی از مهم ترین مباحث و عناوین  ارائه شده در کتاب :

مقدماتی درباره شناخت  مشروطه( جنبش تنباکو ، منورالفکران  جنبش مشروطه ، نقش انگلیسی ها در حکومت قاجار و...) / ارائه پیشینه ای تاریخی از تحصن های مختلف  در سفارت خانه های خارجی/  عوامل اولیه در تصمیم گیری برای رفتن به سفارت انگلیس / موضع سفارت انگلیس در برابر "درخواست تحصن"  / نگاهی بر کیفیت و چگونگی همکاری اعضای سفارت با بست نشینان/  بررسی دیدگاههای متفاوت نسبت به تحصن ( در میان تحصن کنندگان و سیاستمداران انگلیس) / تضمین خواهی های متقابل سفارت و بستن نشینان ازیکدیگر( و در نهایت بررسی سر نوشت این تضمین ها) / بست نشینی در کنسول گریهای انگلیس در سایر شهر های ایران ( بغیر از سفارت انگلیس در تهران)/ طرح " درخواست" مشروطه در جریان تحصن در سفارت  و ...

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×