پرتوی از قرآن - جلد 1

وضعیت: موجود
قیمت:  
60,000ریال
پرتوی از قرآن - جلد 1

پرتوی از قرآن - جلد 1 (تفسیر آیات سوره حمد و سوره بقره)


چاپ اول: 1389

صفحات: 650

مجموعه پیش رو جلد اول از مجموعه سه جلدی پرتوی از قرآن است که در آن آیت الله سید محمود طالقانی به تفسیر آیات شریفه ی سوره های مبارکه ی حمد و بقره همت می گمارد ، دکتر محمد مهدی جعفری گردآورنده محترم این مجموعه ، درباره تولد وشکل گیری این تفسیر در مقدمه پرتوی از قرآن چاپ سال 1358 ، ضمن اشاره به اهتمام آیت الله طالقانی در تفسیر قرآن و تحمل تبعید و زندان در این راه می نویسد: ((زندان به مدرسه ی تفسیر و بحث قرآن تبدیل گردید و میوه ی همیشه تازه اش به بازار آمد و پرتوی و سپس پرتوهایی از قرآن بر مردم شیفته تابیدن گرفت))
آیت الله طالقانی در خصوص نام گذاری مجموعه  پیش رو اینگونه میفرمایند:
(( آنچه در پیرامون آیات و از نظر هدایت قرآن نگارش می یابد عنوان تفسیر (پرده برداری) ندارد و به حساب مقصود نهایی قرآن نیست، از این رو عنوان ونام "پرتوی از قرآن" را برای آن مناسب تر یافتم))
ایشان در جای دیگر در خصوص سیاق شکل گیری این اثر و بهترین نحوه ی بهره برداری از آن اینگونه میفرمایند:
(( روشی که در این تفسیر پیش گرفته شده - تا شاید بیشتر پرتو آیات قرآن در ذهنهای دریابندگان جای گیرد- این است: نخست چند آیه به ردیف وشماره  آورده شده و پس از آن ، ترجمه آیات به فارسی تطبیقی آمده، چنان که از حدود معانی صحیح لغات خارج نباشند و سپس در مواقع لزوم ، معانی مترادف و موارد استعمال و ریشه لغات بیان شده تا در ذهن خواننده مجال تفکر بیشتری باز شود،.آن گاه نخست آنچه از متن آیات ، مستقیما بر ذهن تابیده بیان می شود و گاهی در موارد مقتضی  از احادیث صحیحه و نظرهای مفسرین استفاده شده ، سپس در پیرامون آیات آنچه به فکر نگارنده رسیده و بر ذهنش پرتو افکنده ، منعکس می گردد.
........ کسی که بخواهد در این کتاب از آیات مورد بحث بیشتر بهره مند شود اول آیات را با ترجمه ی آن مورد توجه قرار دهد، آن گپاه لغات را در نظر گیرد ، پس از آن در بحث پیرامون آیات دقت نماید))

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×