اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله (جلد 2 - گزیده اسناد گیلان، وزارت خارجه)

وضعیت: ناموجود
اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله (جلد 2 - گزیده اسناد گیلان، وزارت خارجه)

اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله ( جلد 2- گزیده اسناد گیلان ، وزارت خارجه)


به کوشش :دکتر عبدالحسین نوایی و نیلوفر کسری

چاپ: 1377

قیمت: 1300 تومان

صفحات: 358آشنایی با اهمیت اسناد میرزا عبدالوهاب خان :
اسناد ارائه شده در این مجلد  که از اسناد دست اول تاریخ معاصر ایران  به شمار می رود ،  از مجموعه ی نفیس" اسناد میرزا عبدالوهاب خان شیرازی"  از رجال پرنفوذ  عصر ناصری است که نخست لقب نصیر الدوله وسپس آصف الدوله داشته وسالیان دراز در سمتهای کارگزاری  آذربایجان و  حکومت گیلان  و  وزارت تجارت  و  ریاست گمرکات وعضویت دارالشورای کبری دولتی خدمت کرده .
این اسناد که بیان کننده اوضاع سیاسی، اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی عصر قاجاریه است ، به دستور میرزا عبدالوهاب خان ، در چندین دفتر به صورت های دقیق و منظم فراهم آمده  و در حقیقت میرزا عبدالوهاب خان از کلیه ی نامه هایی که به مقامات مختلف داخلی و خارجی  در طول سالها خدمت نوشته ، رونوشتی  تهیه و تنظیم کرده که مراحل چند گانه ی خدمت او را مشخص می سازد .
اصل این اسناد _ یعنی رونوشت نامه ها_ در آشیو موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران موجود می باشد وکلیه این اسناد به وسیله دکتر عبدالحسین نوایی با همکاری خانم نیلوفر کسری خوانده و استنساخ شده و همراه با توضیحاتی در مورد رجال و اماکن و احیانا لغات و اصطلاحات ، برای چاپ فراهم آمده است .

محتوای کتاب حاضر:
کتاب حاضر جلد دوم  از مجموعه ی اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله شیرازی است ،
مجموعه پیش رو شامل اسناد نیابت حکومت او در گیلان سالهای 1276-187 ق  و وزارت تجارت(1294 ق) می باشد . ارائه خام بیش از 20 صفحه  اسناد نوشتاری و تصویری از  میرزا عبدالوهاب در انتهای کتاب،  میتواند از ویژگی های قابل اعتنای این اثر کاملا  مستند باشد.

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×