اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله (جلد 3 - گزیده اسناد آذربایجان)

وضعیت: موجود
قیمت:  
25,000ریال
اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله (جلد 3 - گزیده اسناد آذربایجان)

اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله ( جلد 3- گزیده اسناد آذربایجان)


به کوشش :دکتر عبدالحسین نوایی و نیلوفر کسری

چاپ:1380

صفحات:394 آشنایی با اهمیت اسناد میرزا عبدالوهاب خان :


اسناد ارائه شده در این مجلد  که از اسناد دست اول تاریخ معاصر ایران  به شمار می رود ،  از مجموعه ی نفیس" اسناد میرزا عبدالوهاب خان شیرازی"  از رجال پرنفوذ  عصر ناصری است که نخست لقب نصیر الدوله وسپس آصف الدوله داشته وسالیان دراز در سمتهای کارگزاری  آذربایجان و  حکومت گیلان  و  وزارت تجارت  و  ریاست گمرکات وعضویت دارالشورای کبری دولتی خدمت کرده .
این اسناد که بیان کننده اوضاع سیاسی، اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی عصر قاجاریه است ، به دستور میرزا عبدالوهاب خان ، در چندین دفتر به صورت های دقیق و منظم فراهم آمده  و در حقیقت میرزا عبدالوهاب خان از کلیه ی نامه هایی که به مقامات مختلف داخلی و خارجی  در طول سالها خدمت نوشته ، رونوشتی  تهیه و تنظیم کرده که مراحل چند گانه ی خدمت او را مشخص می سازد .
اصل این اسناد _ یعنی رونوشت نامه ها_ در آشیو موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران موجود می باشد وکلیه این اسناد به وسیله دکتر عبدالحسین نوایی با همکاری خانم نیلوفر کسری خوانده و استنساخ شده و همراه با توضیحاتی در مورد رجال و اماکن و احیانا لغات و اصطلاحات ، برای چاپ فراهم آمده است .


محتوای کتاب حاضر:
کتاب حاضر جلد سوم و مهم ترین بخش از اسناد عبدالوهاب خان آصف الدوله است ،مجموعه پیش رو شامل اسناد مربوط به فعالیت او در آذربایجان به سمت کارگزاری امور خارجه است که یکی از مهم ترین اسناد موجود در موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران نیز بشمار میرود. این اسناد صرف نظر از مسائل داخلی از فعالیت مسیون های آمریکایی ( علی الخصوص مستر پرکینز) در ارومیه و آذربایجان برای جلب اقلیت های دینی پرده بر میدارد . عبدالوهاب طی نامه های گوناگون  که در کتاب هم به چاپ رسیده ، در این زمینه هشدارهایی به وزیر خارجه وشاه داده است و حتی پیشگویی نموده که در صورت عدم توجه به این گونه دسیسه ها و اقدامات متناسب، وقایع وخیمی در بین ارامنه و اقلیتهای دینی پیش خواهد آمد و دولت را ناچار  به درگیری خواهد نمود  ، گرچه این پیشگویی مورد توجه قرار نگرفت اما سالیان بعد در عصر مشروطه این منطقه را دچار آشوب نمود.
از سوی دیگر این اسناد مطالب جالبی  در مورد  "امور سر حدی"  ،  " دخالتهای مرزی عثمانی ، روسیه  و کارشکنی آنان در مسائل داخلی ایران"  ، "مهاجرت ایرانیان به روسیه  و عثمانی"  و   " شکل و شیوه ی تذکره و قوانین اداری ایران  در عصر قاجاریه"  را در بر دارد که برای تحقیق  در دوره ی معاصر بسیار مهم می باشد و خود بهترین وسیله جهت شناخت سیستم اداری - حکومتی عصر قاجار بحساب می آید.

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×