سازمان زنان ایران - چاپ دوم

وضعیت: ناموجود
سازمان زنان ایران - چاپ دوم

سازمان زنان ایران 


نویسنده: حمیرا رنجبر عمرانی 

چاپ دوم: 1391 

قیمت: 11000 تومان 

صفحات: 198 
نیمه ی اول کتاب :
سازمان زنان ایران  یکی از نهاد های "اجتماعی- سیاسی"  ثروتمند  و به شدت تشکیلات یافته در عصر پهلوی می باشد  و همواره با ارکان حکومت پهلوی ارتباط نزدیک و مداومی داشته است .،  به طورقطع  چنین نهادی در نتیجه ی بروز شرایط جدید فرهنگی-سیاسی ، در جامعه ی ایران ظهور می کند و از آنجا که شکل گیری چنین نهادی نیازمند تغییر و تحول در زندگی اجتماعی و اندیشه های انسانی مردمان این دیار است ، توجه کتاب نیز در نیمه ی نخست آن ( چهار فصل اول)  به بررسی پیشینه های عمیق اجتماعی-سیاسی و تاثیرات وتاثرات جامعه ایرانی از دیگر جوامع بشری (بخصوص غرب ) معطوف است و در این بررسی ها مباحثی چون :
حیات اجتماعی زنان ایرانی در قبل و بعد از اسلام  ،  نقش زن در جامعه نوین غرب  ،  نقش انقلاب مشروطه در نوع حضور زنان در جامعه ، تاثیر مطبوعات و آموزش عمومی به سبک الگوریتم های غربی در تشکیل و ظهور جمعیت های سازمان یافته ی زنان ایرانی و نیز بیان تاریخچه ای از شکل گیری این جمعیت ها ( از اواخر قاجار تا عصر پهلوی دوم)  پیش  روی مخاطبان گرامی قرار می گیرد.

نیمه ی دوم کتاب :
نیمه ی دوم کتاب کمتر بر سیاق تحلیل و تفسیر قرار دارد و بیشتر به ارائه مطالب مستند  توجه دارد . در این بخش از کتاب  با استناد به اسناد اداری-سازمانی  و سایر اسناد مکتوب بجا مانده از فعالیت های  این نهاد ، بطور مشخص به شناساندن جنبه های نرم افزاری وسخت افزاری سازمان زنان ایران می پردازد و در فصول ارائه شده به تاریخچه ، عملکرد ، ماهیت، ارکان اجرایی ( هیئت مدیره و اعضا) و  وابستگی های مادی –معنوی  سازمان مذکور  در فعالیت های جریان ساز خود در حوضه های خدماتی ، رفاهی ، آموزشی ، تبلیغاتی و اهم آن یعنی فعالی های سیاسی ، بطور مجزا و مستند اشاره خواهد شد ، اشاراتی تامل برانگیز و قابل اعتنا  که در بطن آن  اطلاعات سودمندی برای علاقه مندان و پژوهشگران تاریخ معاصر ایران وجود دارد.

سایر محصولات مرتبط با این محصول
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×