یک پیمانه آب، یک پیمانه خون

وضعیت: ناموجود
یک پیمانه آب، یک پیمانه خون

یک پیمانه آب، یک پیمانه خون (ادعانامه ای مستند بر علیه اسرائیل و صهیونیزم جهانی)  


تحقیق و تدوین: عذرا خطیبی 

چاپ اول: 1378 

صفحات: 395 
این کتاب تحلیلی-تاریخی در واقع ادعانامه ای انسانی ، مستند و مستدل است که  برعلیه  دولت اسرائیل و اندیشه ی صهیونیزم جهانی  تنظیم یافته و فاشیسم همه جانبه ی اسرائیل را به روایت تاریخ کهن و معاصر جهان، به تفسیر و تبیین می نشیند .

فصل های3 تا 12 کتاب :
 در این بخش از اثر فاشیسم همه جانبه  و نژاد پرستی آشکار اسرائیل  و صهیونیسم جهانی ،  که  در مواردی چون :
 باورهای قومی ، عقاید مذهبی انحراف یافته ی یهود ، نگاه صهیونیزم به جغرافیای منطقه ( رویای موهوم اسرائیل بزرگ) ، تروریسم حکومتی اسرائیل در حذف فیزیکی شخصیت ها  ،  اندیشه ها و عملکرد حامیانه  دولت اسرائیل در رابطه با تروریسم در جهان  و برخورد ضد انسانی و استعمار گرانه آنها با ملل دیگر به صورت مستقیم و غیر مستقیم( از طریق انحصارات ، تجارت، سیاست ) و ... مشهود است  ، به روایت اسناد  و متواترات تاریخی به بوته ی نقد ، بررسی و ارائه می رسند.
در این بخش،  علاوه بر اشاره به تضاد اندیشه صهیونیزم  با اندیشه های اصیل یهودیت  به  بررسی مفصل  پاره ای از جنایان صهیونیستی  در 50 سال اخیر می  پردازد  و سپس  به مباحثی  چون : رابطه تاریخی آمریکا و اسرائیل ، نگاه غیر انسانی صهیونیست ها به سایر ملل جهان ( از جمله مسلمانان)  ، بررسی روابط اعراب و اسرائیل   و .. خواهد پرداخت.

فصل های اول و دوم کتاب:
در این فصول به دو نمونه از توطئه های تروریستی این جریان در اعصار و قرون گذشته تحت عنوان " شبیخون " و " مسیح مصلوب " خواهد پرداخت ، در واقع پرداختن به اندیشه ی ضد انسانی و عملگرای اسرائیل  و  تبیین فاشیسم همه جانبه ی قومی ، مذهبی و سیاسی  صهیونیسم  جهانی ، در این تحقیق مورد توجه است  و خوانندگان گرامی به طور موضوعی و دسته بندی شده با سلسله وقایعی از دوران باستان تا به امروز روبرو می شوند که جملگی با توطئه های یهودیان افراطی و صهیونیستی انجام گرفته است.

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×