زندگی سیاسی-اجتماعی سید ضیاءالدین طباطبایی

وضعیت: ناموجود
زندگی سیاسی-اجتماعی سید ضیاءالدین طباطبایی

زندگی سیاسی-اجتماعی سید ضیاءالدین طباطبایی 


نویسنده: محمدرضا تبریزی شیرازی 

چاپ اول: 1379 

قیمت: 2700 تومان 

صفحات: 481 
برای آشنایی با اهمیت تاریخی اثر پیش رو اول سید ضیاءالدین طباطبایی را معرفی میکنیم و بعد به معرفی فصول  ارائه شده در کتاب می پردازیم.

سید ضیاءالدین طباطبایی کیست؟
سید ضیاءالدین طباطبایی در زمره ی رجالی قرار دارد که در وقایع ایران از دوره ی مشروطه اول تا سلطنت رضاشاه و محمدرضا پهلوی ، همواره  در جهت تضییع حقوق ملت ایران به نفع بیگانگان  و انعقاد قراردادهای ننگین استعماری ، نقش فعال و تاثیر گذاری داشته است . وی اولین بار در چهره ی فردی ماجراجو در وقایع مشروطیت ایران در ارتباط با کانون های سیاسی با مشرب های متفاوت  و نیز مجامع  سری ای نظیر انجمن ستار و انجمن فراماسونی تهران قرار گرفت و همان زمان به اتهام بمب گذاری در بازار تهران توسط محمد علی شاه قاجار تحت تعقیب قرار گرفت و در نهایت با وساطت پنهان انگلستان به مدت شش ماه در سفارت اتریش پناهنده ماند ، پس از قتل محمد علی شاه ، وی به عرصه مطبوعات روی آورد و روزنامه های اسلام ، شرق، برق و رعد را منتشر نمود ( روزنامه نگاری برای سید ضیاء تبدیل به ابزاری شد برای کسب منفعت های شخصی و اینکه سیاست های بیگانگان را تبلیغ نماید- نظیر آنچه در سرمقاله های روزنامه رعد در دفاع از قرارداد 1919 به قلم سید ضیاء درج می شد) اندکی بعد وی را در دولت آخرین شاه قاجار در راس هیاتی سیاسی که عازم مذاکره با دولت مساواتی باکو بود مشاهده کنیم و مدتی بعد بخشی مهم و حیاتی ازعملیات کودتای سوم اسفند 1299ش را عهده دار می گردد.

آشنایی با فصول کتاب:
کتاب حاضر تلاشی است برای شناساندن زوایای  گوناگون شخصیت  و حیات سیاسی-اجتماعی سید ضیاءالدین طباطبایی، کتاب در ده فصل تنظیم شده و آغاز تا پایان زندگی سید ضیاء را در بر می گیرد.
فصل اول به معرفی  اجمالی اصل وتبار وشیوه ی تربیت سید ضیاء از کودکی تا نوجوانی پرداخته.
فصل های دوم تا چهارم به فعالیت وی در عصر قاجار و جریانات مشروطیت اول اشاره دارد و سپس به ماموریت سید ضیاء بعنوان رییس هیات اعزامی به قفقاز در زمان نخست وزیری وثوق الدوله و نقش او در انعقاد قرارداد 1919 می پردازد.
فصل پنجم تا هفتم بترتیب به مواردی  چون ارتباط پنهان سید ضیاءالدین  با دولت بریتانیا و کانون های قدرت این کشور  ،  نقش اصلی وی در کودتای سوم اسفند 1299 شمسی و اولین نخست وزیر بعد از کودتا شدن وی اشاره دارد (  سید ضیاء اولین نخست وزیر بعد از کودتا 1299 است  و در فصل هفتم  به چگونگی انتخاب وی و عملکرد کابینه اش می پردازد و در نهایت بازتاب مخالفین و موافقین به برکناری زودهنگام  وی  از مسند نخست وزیری ، به روایت اسناد و مشاهدات مورد بررسی قرار می گیرد)
فصل نهم تا دوازدهم به مهاجرت 20 ساله ی و زندگی سید ضیاء در سوئیس و فلسطین اشاره می کند و سپس تجدید حیات سیاسی او در کابینه ی محمد رضا شاه پهلوی ( پس از 20 سال دوری از وطن) با تاسیس حزب اراده ملی مورد کنکاش قرار می گیردو در نهایت کتاب با بررسی سرانجام و پایان حیات سیاسی و جسمانی وی به پایان می رسد.
اسناد نوشتاری و تصویری:ارائه خام  بیش از 40 صفحه اسناد نوشتاری و تصویری در رابطه با موضوعات مذکور در سطور بالا از ویژگی های قابل اعتنای این اثر مستند و تاریخی می باشد.

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×