از شوکتیه تا دانشگاه بیرجند

وضعیت: موجود
قیمت:  
100,000ریال
از شوکتیه تا دانشگاه بیرجند

از شوکتیه تا دانشگاه بیرجند (با رویکردی به زمینه های استقرار آموزش نوین در ایران) 


تالیف: دکتر محمد رضا میری و دکتر محمد امین ناصح  

چاپ اول: 1392  

قیمت: 10.000تومان  

صفحات: 440  اکنون بیش از یک قرن از گشایش مدرسه تاریخی شوکتیه (1286-1356 خورشیدی) که تاسیس دانشگاه بیرجند یکی از ثمرات  آن می باشد می گذرد. و بدون شک این مدرسه میراث گران سنگ استان خراسان جنوبی و بالاخص خطه ی بیرجند می باشد و در اثر حاضر که ادای دینی  است به این نهاد انسان ساز و عالم پرور ، به روند استقرار و تکامل آرام مراکز آموزشی به سبک جدید در بیرجند اشاره خواهد شد و در باب پیوندهای مادی و معنوی این نهادهای آموزشی (بطورعام) و مدرسه شوکتیه (بطور خاص) با علما ، نخبگان و عوام خراسان جنوبی و بیرجند ، مطالب ارزنده ای ارائه خواهد شد.

در این اثرنفیس علاوه بر پرداختن به عنوان اصلی کتاب ، به عنوان فرعی این اثر که " رویکردی به زمینه های استقرار آموزش نوین در ایران" باشد بیشتر پرداخته شده و در این راستا روند تغییر ، جایگزینی و تکامل نهادهای آموزشی نوین  در ایران با رویکردی همزمان مصداقی و تحلیلی ، بطور مفصل مورد بررسی و تبیین نقادانه قرار می گیرد.
کتاب در 10 فصل تنظیم  یافته و ارائه سرفصل های این مجموعه شما را با محتوای مباحث مورد بررسی در این اثر بیشتر آشنا خواهد کرد:
فصل اول و دوم به تاریخچه نهادهای آموزشی در ایران باستان و مدارس کهن  در ایران بعد ازاسلام (مکاتب قدیم ،نظامیه ها و ..) اشاره دارد.
فصل سوم به آشنایی ایرانیان با علم وصنعت غرب و تاثیر آن بر نهادهای آموزشی می پردازد.
در فصل چهار وپنج  ابتدا به "توسعه ی آموزش و پرورش در ایران با تاسیس وزارت علوم" اشاره میشود وسپس به تاسیس دارالفنون و گشایش مدارس مطرح و نوین در ایران می پردازد ( در این بخش مدارس البرز و رشدیه ، مدرسه علوم سیاسی و مدرسه سعادت بوشهر به طور جداگانه و موردی بررسی خواهند شد)
فصل شش و هفت به وضعیت آموزش و پرورش و گسترش مدارس در ایران ، از مشروطه تا پایان دوره ی قاجار و همچنین دوره ی پهلوی اشاره دارد.
فصل هشتم و نهم به پیشینه آموزش و پرورش نوین در منتخبی از استانهای کشور ازجمله خراسان ، اصفهان ، شیراز و ... خواهد پرداخت.
فصل دهم و پایانی کتاب ، پیوند مدارس نوین به مراکز آموزش عالی را به بررسی می نشیند ( در این فصل بطور موردی به بررسی مدرسه شوکتیه که فعالیتهایش  طی  دهها سال به تاسیس دانشگاه بیرجند در خراسان جنوبی می انجامد، می پردازد)

سایر محصولات مرتبط با این محصول
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×