زندگانی سیاسی ناصرالملک

وضعیت: ناموجود
زندگانی سیاسی ناصرالملک

زندگانی سیاسی ناصرالملک 


نویسنده: رامین یلغانی 

چاپ: 1376 

قیمت: 750 تومان 

صفحات:390 

ابوالقاسم خان قراگوزلو(1282-1346 ه.ق) ملقب به ناصرالملک  از رجال مشهور اواخر دوران قاجاریه است. و یکی از مهم ترین چهره های سیاسی ایران در این دوران نیز بشمار می رود . وی در دوران چهارشاه متاخر قجری( ناصرالدین شاه،مظفرالدین شاه،محمد علی شاه و احمد شاه ) به بالاترین مناصب حکومتی از جمله حکومت کردستان، وزارت مالیه ، ریاست الوزایی  و در انتها حتی تا نائب السلطنتی نیز می رشد.اما با توجه به اینکه وی مدت چهار سال نائب السلطنه ی احمد شاه قاجار بوده و در این سالهای ملتهب از او هزاران سند و نامه باقی مانده، اما متاسفانه تا کنون شناخت مستند و خوبی از وی نداریم.
 در بیشتر آثار به جا مانده از دوره قاجار نظر مساعدی به ناصر الملک ابراز نشده و گاهی از او به بدی یاد شده است . این موضوع نگارنده را بدان واداشته تا به بررسی همه جانبه و وسیع تری درباره ی ناصر الملک بپردازد و قضاوت نهایی را برای خوانندگان گرامی آسان تر نماید ، این پژوهش سراسر مستند ، بر پایه ی اسناد خصوصی خاندان ناصر الملک ( اسناد منتشر ناشده ی موجود در موسسه مطالعات تاریخ معاصرایران) و سایر منابع منتشر شده تنظیم یافته و نگارنده برای برای تهیه ی این مجلد ، مجموعه ای از اسناد یکصد و هشتاد هزار برگی "ناصر الملک" را مورد بررسی قرار داده. و در بعضی مطالب این کتاب به علت  فقدان سند مطالب به روزنامه های وقت که موجود بوده ارجاع داده شده.

بررسی فصول کتاب:
فصل اول کتاب به پیشینه خانوادگی ناصرالملک اشاره دارد و فصل هفتم کتاب نیز بعنوان حسن ختام شخصیت ، منش و جایگاه خاندان سیاسی ابوالقاسم خان ناصرالملک را مورد بررسی قرار می دهد.
فصول دو تا شش به شخصیت، عملکرد  و فراز و فرود زندگانی سیاسی ناصر الملک در ادوار تاریخی مذکور( چهار شاه متاخر قاجار) خواهد پرداخت و در انتهای کتاب نیز بیش از 20 صفحه اسناد نوشتاری و تصویری مرتبط  با ناصرالملک،  بصورت خام به مخاطب گرامی ارائه می شود.

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×