وزیر خاکستری

وضعیت: ناموجود
وزیر خاکستری

وزیر خاکستری (بازشناسی نقش داریوش همایون در حاکمیت پهلوی دوم)


نویسنده(به کوشش): صفاءالدین تبرائیان 

چاپ اول: 1383 
 
قیمت: 5.900 تومان 

صفحات: 810 
آشنایی با سیره و اندیشه سیاسی داریوش همایون و بازشناسی نقش بسزای وی در حاکمیت پهلوی دوم موضوع این کتاب می باشد و بطور حتم اثر حاضر مستند ترین و مشروح ترین  پژوهشی است که در باب این شخصیت مرموز و تاثیر گذار عصر معاصر ، به چاپ رسیده است ، بررسی صدها سند تاریخی مرتبط با وی و دسترسی به دستنوشته های داریوش همایون در دفتر خاطراتش ( دفتری که به تعبیر خود همایون تبدیل به پرونده اعمال و افکارش شده بود) در تبدیل این مجلد به اثری تاریخی و مستند ، بسیار حائز اهمیت بوده است ، همچنین ارائه خام تعداد 50 سند منتشر نشده و شمار 80 عکس کم نظیر در پایان این مجموعه از دیگر موارد قابل اعتنای این اثر سراسر مستند است.

داریوش همایون در زمره یکی از سرشناس ترین تئوریسین های عصر زمامداری آخرین پادشاه پهلوی به شمار می آید و در 17 فصل این اثر  به حیات اجتماعی- سیاسی همایون، عرصه های تاثیر گذاری وی، مشاغل حساس و مسولیت های متعدد آشکار و پنهانش و موادری از این دست با ارائه مستندات تاریخی بطور مفصا اشاره خواهد شد.
در زیر تعدادی از مهم ترین سرفصل های این اثر گرانبهای پژوهشی را با هم مرور می کنیم و در این بستر ما نه تنها با شخص داریوش همایون آشنا می شویم بلکه کم و کیفی از چرایی و چگونگی ها در نهادها و سازمان های حاکمیتی عصر پهلوی دوم را نیز به روایت مستندات ، به نظاره خواهیم نشست.
اهم سر فصل های ارائه شده در کتاب:
همکاری همایون با شبه نظامیان "انجمن" / همیاری با پان ایرانیست ها / حضور در حزب ملت ایران / عضویت در حزب سوسیالیت ملی کارگران ایران/ کار در موسسه فرانکلین/ دبیری سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات/ آموزش در هاروارد از طریق بورس نیمن/ بنیان گذاری روزنامه آیندگان و جریان سازی در مطبوعات/ وارد شدن به ساحت کتابسازی/ ارتباط با مقامات اسرائیل وآمریکا / قائم مقامی همایون در حزب رستاخیز / وزارت در دو وزارتخانه اطلاعات و جهانگردی/ سخنگوئی دولت جمشید آموزگار و ...

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×