فرمان ها و رقم های دوره قاجار ( 1211-1260 ق) - چاپ دوم

وضعیت: ناموجود
فرمان ها و رقم های دوره قاجار ( 1211-1260 ق) - چاپ دوم

فرمان ها و رقم های دوره قاجار (1211-1260 ق) - چاپ دوم


چاپ دوم: 1372 

قیمت: 600 تومان 

صفحات: 385 
کتاب  حاضر به ارائه خام و بدون تحلیل بخشی از مهم ترین فرمانها، مکاتبات و رقم های تاریخی سه شاه قجری( آقا محمد خان، فتحعلی شاه و محمد علی شاه)  و ده شاهزاده مهم قجری ( عباس میرزا، محمد ولی میرزابن فتحعلی شاه ، ارغوان میرزا شجاع السلطنه ، فریدون میرزا بن عباس میرزا و ...) پرداخته  و از این رو به عنوان یکی از منابع دست اول تاریخی میتواند مورد توجه و استفاده ی فراوان  تاریخ پژوهان قرار بگیرد ، زیرا بدون شک در تحقیقات تاریخی ، اسناد و مدارک مکتوب  بعنوان منابع دست اول از بالاترین اعتبار برخوردارند و چنانچه اسناد را بخواهیم از نظر سیاسی ارزیابی کنیم ، باید  فرمانهای حکومتی که از سوی سلاطین و روسای دستگاه حاکم صادر میشوند را از جمله مهم ترین منابع تاریخ دانست  ، فرمانها با عزل و نصب مقامات و پست های حساس حکومتی ، شروع و اختتام جنگ ها  ومناقشات ، تشکیل یا حذف نهادهای سیاسی ، تصویب یا لغو مقررات و قوانین کشوری و ... مرتبط بوده اند و از آنجا که نهاد حکومت مجری و تصمیم گیرنده اصلی سیاستهای عمومی  در هر جامه می باشد ، مسلما این دست اسناد  صادر شده از جانب حاکمیت ، در شناختن بسیاری از چرایی ها و چگونگی های  تاریخ سلسله قاجار از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×